Coleg Celf Abertawe yn dathlu cyfres lwyddiannus o arddangosfeydd haf


24.05.2018

Mae’r arddangosfeydd  sy’n cael eu cynnal yn Abertawe yn arddangos gwaith myfyrwyr yn y coleg fel rhan o’u hasesiadau terfynol.

Diwrnodau Agored Abertawe

 

Maent ar agor i’r cyhoedd tan 1 Mehefin. Ar ddiwedd eu cyfnod yn Abertawe, bydd yr arddangosfeydd yn teithio i Lundain lle cânt eu harddangos mewn lleoliadau ac arddangosfeydd o amgylch y ddinas.

Mae gan yr ysgol saith arddangosfa i gyd, gan gynnwys darlunio, hysbysebu a dylunio brandiau, ffotograffiaeth a chelf gain, dylunio graffig, ffilm a theledu digidol, ac arddangosfa sy’n cynnwys gwaith myfyrwyr sy’n ymgymryd â graddau dylunio megis dylunio patrymau arwyneb, dylunio cynnyrch, dylunio modurol a dylunio trafnidiaeth, gwydr, animeiddio, a dylunio gemau.  Mae gwaith myfyrwyr yn sioe raddio Hysbysebu a Dylunio Brandiau yn cael ei arddangos yn Ystafell Penderyn yn Stadiwm Liberty, Abertawe, a gwaith myfyrwyr Dylunio Graffig yn cael ei arddangos yn Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand, Abertawe. Mae’r ddwy sioe hon yn agored i’r cyhoedd.

Yna bydd yr arddangosfeydd yn gwneud eu ffordd i Lundain lle byddant yn cael eu harddangos yn yr arddangosfa i Ddylunwyr Newydd, digwyddiad blynyddol yn y diwydiant sy’n dod â gweithwyr proffesiynol ym maes dylunio at ei gilydd o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bydd myfyrwyr ffotograffiaeth hefyd yn gweld eu gwaith yn cael ei arddangos yn Oriel Copeland yn Peckham.

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Celf a Dylunio: “Mae tymor Coleg Celf Abertawe o sioeau haf yn sefydliad diwylliannol Prydeinig sefydledig. Ers dros 160 o flynyddoedd mae’r Coleg wedi arddangos y doniau ifanc gorau o’n hamrywiaeth o gyrsiau blaenllaw ym maes celf, dylunio a’r cyfryngau. Ein harddangosfa haf eleni yw’r mwyaf hyd yn hyn ac mae’n wir ddathliad o greadigrwydd a gwaith caled ein graddedigion.” 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk