Coleg Celf Abertawe yn penodi Mentoriaid Celf


08.10.2018

Dros y flwyddyn nesaf, bydd myfyrwyr yng Ngholeg Celf Abertawe yn cael y cyfle i weithio ochr yn ochr â dau artist preswyl sydd newydd eu penodi.

Tomos a Caitlin 1

Mewn partneriaeth â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, bydd Tomos Sparnon a Caitlin Littlejohns yn cael eu lleoli yng Ngholeg Celf Abertawe lle byddant yn mentora myfyrwyr trwy eu hastudiaethau.  Astudiodd Tomos drwy gyfrwng y Gymraeg ac ef yw’r myfyriwr cyntaf i raddio gyda gradd Celf Gain drwy Gyfrwng y Gymraeg o Goleg Celf Abertawe a’r myfyriwr cyntaf i gwblhau ei draethawd hir yn gyfan gwbl yn Gymraeg.. Mae Caitlin Littlejohns hefyd wedi graddio o Goleg Celf Abertawe ac y llynedd fe'i dewiswyd fel un o'r artistiaid i greu a chynhyrchu 'Gwobr y bobl Golwg 360' ar gyfer seremoni Llyfr y Flwyddyn Cymru 2017. Dewiswyd Tomos i gynhyrchu yr un wobr yn 2018.

Mae darlithydd Coleg Celf Abertawe, Gwenllian Beynon, yn edrych ymlaen at weithio gyda Tomos a Caitlin. Dywedodd:

"Mae’n fraint i ni gael Caitlin a Tomos fel rhan o'n tîm yma yn y Drindod Dewi Sant. Bydd y ddau yn llysgenhadon anhygoel i'r Celfyddydau - nid yn unig yn y brifysgol ond ar gyfer y celfyddydau yn ehangach yng Nghymru. Mae gweld rhywun mor ifanc a thalentog â’r ddau yma yn dangos bod dyfodol disglair i'r celfyddydau yn y Gymraeg.

Gan eu bod yn siaradwyr Cymraeg rhugl, un o'u prif amcanion wrth weithio gyda ni fydd hyrwyddo'r Gymraeg trwy gydol y gyfadran. Byddant yn mentora myfyrwyr, yn dangos manteision astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a chymryd rhan mewn tiwtorialau a thrafodaethau Cymraeg. Hoffwm ddiolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am eu cefnogaeth gyda'r prosiect hwn."

Tomos a Caitlin 3

I nodi dechrau eu cyfnod fel mentoriaid yng Ngholeg Celf Abertawe, cafodd gwaith Tomos a Chaitlin ei arddangos mewn arddangosfa arbennig. Roedd eu gwaith yn gasgliad o ymatebion creadigol i themâu sy'n ymwneud â rhyfel ac yn cyd-fynd gyda’r digwyddiad theatrig, 'Nawr yr Arwr', sydd wedi’i greu gan Mark Rees – un o Athrawon Ymarfer y brifysgol. Roedd gwaith Caitlin Littlejohns yn edrych ar effaith gwrthdaro ar dirwedd a thrwy hyn cyfleu gwir realiti rhyfel. Roedd gwaith Tomos Sparnon yn ymateb i farddoniaeth rhyfel Saesneg a Chymraeg, gan gyfleu dioddefaint y corff dynol.

Mae Tomos Sparnon a Caitlin Littlejohns yn edrych ymlaen yn fawr at y flwyddyn i ddod. Dywedodd Tomos:

"Mae'n fraint cael cyfle i arddangos ar ddechrau ein rolau yn y Brifysgol.  Mae cyfleusterau’r Brifysgol yn arbennig; ac rwy wedi bod wrth fy modd yn astudio yma trwy gyfrwng y Gymraeg fel myfyriwr.”   

Ychwanegodd Caitlin:

"Rydym yn edrych ymlaen at fentora'r myfyrwyr trwy gydol eu hastudiaethau tra'n hyrwyddo'r iaith Gymraeg o fewn y celfyddydau yn fewnol ac yn allanol. Bydd yn gyffrous i ni weld sut mae ein rolau'n datblygu wrth i ni symud ymlaen a beth yw'r impact a'r cyfleoedd sy'n deillio o hynny."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663