Coleg Celf Abertawe'n dathlu 20 mlynedd o Ffotonewyddiaduraeth mewn arddangosfa yn y ddinas


22.10.2018

Mae arddangosfa sy’n dathlu dau ddegawd o Ffotonewyddiaduraeth yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant yn cael ei gynnal ar gampws Dinefwr.

Mae’r arddangosfa’n casglu ynghyd amrywiaeth eang o waith gan fyfyrwyr a graddedigion Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol  yng Ngholeg Celf Abertawe.

O dystio i urddo Barack Obama, archwiliadau personol tu hwnt o lanw a thrai bywyd teuluol, i gofnodi helynt ffoaduriaid a cheiswyr lloches, mae’r arddangosfa hon yn rhoi cipolwg o’r ystod eang o bynciau y mae myfyrwyr talentog wedi ymdrin â nhw dros y blynyddoedd.

Meddai Siân Addicott, Cyfarwyddwr Rhaglen Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol yn yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant: “Mae gan y ddelwedd ffotograffig y gallu i dynnu sylw at y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn cymdeithas a pheri i faterion pwysig fod yn flaenllaw yn yr ymwybyddiaeth gyhoeddus. Mewn cyfnod o newyddion ffug a gwleidyddiaeth personoliaethau, nid yw gallu’r ffotograff i wneud  i ni gwestiynau’r gwir erioed wedi bod yn bwysicach.”

Gall ymwelwyr brynu copïau A3 o’r gwaith a arddangosir (wedi’u hargraffu ar bapur ffotograffig archifol) am £20 yn unig y print. Bydd yr holl arian a godir yn mynd at gronfeydd caledi EYST ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Meddai Siân: “Mae’r gronfa galedi ar gael o ganlyniad i roddion gan unigolion i gefnogi ceiswyr lloches anghenus pan fyddant mewn argyfwng. Mae’n cefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymuned sy’n dibynnu ar symiau bach iawn o arian i oroesi.”

Mae’r arddangosfa ar agor tan 9 Tachwedd.