Cychwyn Cadarn! Cynigiodd Myfyrwyr MBA PCYDDS eu syniadau gerbron panel o arbenigwyr yn ystod yr wythnos gynefino


25.10.2018

Cynigiodd myfyrwyr MBA PCYDDS eu syniadau dechrau busnes gerbron panel o weithwyr proffesiynol y diwydiant yn ystod yr wythnos gynefino ar gampws Busnes Abertawe.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Tech Hub Abertawe, ac fe’i mynychwyd gan banel a oedd yn cynnwys  Paul Harwood  - cyd-sylfaenydd Tech Hub, Gareth Evans o Hype Bound, Rachael Wheatley o Waters Creative, Dr Maggie Inman - Pennaeth Ysgol Fusnes Abertawe PCYDDS,  a Christopher Thomas o PCYDDS – Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer rhaglenni israddedig Busnes Ar-lein (Cymru-Ducere) a darlithydd mewn Entrepreneuriaeth

Meddai Dr Inman: "Braf oedd gweld pa mor gyflym y cafodd ffrindiau eu gwneud a syniadau busnes diriaethol eu creu o fewn amgylchedd symbylol y Tech Hub fel cyflwyniad i’r rhaglen MBA yn Ysgol Fusnes Abertawe.”

Dywedodd cyd-sylfaenydd y Tech Hub, Paul Harwood: “Roedd hi’n bleser profi ansawdd y cyflwyniadau a roddwyd yn y digwyddiad. Dangoswyd syniadau gwych, a chraffter busnes go iawn. Mae rhagweld beth sydd gan gwrs MBA PCYDDS ei gynnig eleni, o ran entrepreneuriaid lleol a dechrau busnesau lleol, yn fy nghyffroi’n fawr ."

Mae cyflogadwyedd yn ffocws allweddol ym PCYDDS, ac felly, cynlluniwyd y rhaglen MBA er mwyn datblygu’r priodoleddau graddedigion hynny y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, e.e. arloesedd, creadigedd, meddylfryd mentrus, ac ymatebolrwydd i ddigwyddiadau/ dasg  annisgwyl. Mae’r radd MBA yn adlewyrchu realiti’r farchnad leol, yn ogystal â’r farchnad ryngwladol, drwy ei chydweithrediad ag ystod eang o gyflogwyr dichonol. O ganlyniad, y mae nodau, deilliannau dysgu a chynnwys y rhaglen yn parhau i fod yn aliniedig â deilliannau proffesiynol, gan sicrhau perthnasedd y rhaglen ar gyfer myfyrwyr sydd am ddechrau gweithio mewn amgylchedd busnes dynamig.

 

Am hynny, bwriad yr wythnos gynefino yw lansio myfyrwyr ar eu siwrne MBA, gan hwyluso cyfleoedd iddynt ddatblygu ar lefel bersonol a phroffesiynol er mwyn helpu llunio dyfodol llwyddiannus ar eu cyfer.

Meddai Jayne Williams, Cyfarwyddwr y Rhaglen MBA: “Mae wedi bod yn wythnos gyffrous i fyfyrwyr, nid yn unig oherwydd y cawsant eu cyflwyno â her fusnes gan gysylltiadau allanol, ond hefyd gyda chyfleoedd i ddatblygu ymhellach. Yn gweithio fel timau, cawsant eu herio i gynllunio syniadau busnes arloesol a gyflwynwyd gerbron panel o feirniaid a oedd yn cynnwys staff PCYDDS ynghyd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Yn ystod yr wythnos, cynhaliwyd nifer o weithdai ymarferol, gan gynnwys rhai gan Syniadau Mawr Cymru, a wnaeth helpu ysgogi ac ysbrydoli creadigedd, yn ogystal â datblygiad personol a phroffesiynol.”  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk