Cydsefydlydd a chyfarwyddwr Gŵyl y Gelli yn traddodi Darlith Goffa Flynyddol Cliff Tucker


20.03.2018

Y cyfarwyddwr gŵyl, Peter Florence CBE, oedd y siaradwr gwadd yn Narlith Goffa Cliff Tucker eleni.

 Cliff Tucker 1

Mae Peter Florence yn fwyaf enwog am gydsefydlu Gŵyl y Gelli â’i rieni, Norman a Rhoda Florence. Cafodd ei addysg yn Ysgol Ipswich, Coleg yr Iesu, Caergrawnt, a Phrifysgol Paris. Mae ganddo MA mewn Llenyddiaethau Modern a Chanoloesol, a nifer o ddoethuriaethau anrhydeddus o brifysgolion yng Nghymru yn ogystal ag ymhellach. Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae Peter Florence wedi troi at y syniad o gysylltu llenyddiaeth, diwylliant, barddoniaeth addysg a cherddoriaeth yn frand gŵyl llwyddiannus dros ben - ‘Imagine the World’ ac yn ogystal â Gŵyl y Gelli ym Mhowys, mae hi wedi sefydlu gwyliau tebyg yn Sbaen, Mecsico,  Bangladesh, Periw, Colombia ac Iwerddon. Dyfarnwyd iddo MBE yn 2005 am ei wasanaethau rhagorol i’r celfyddydau a diwylliant a  CBE ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2018.

Sefydlodd teulu Dr Florence yr ŵyl yn nhref y Gelli Gandryll yn y Gororau yn 1988 a thros y blynyddoedd mae wedi denu enwau megis Bill Clinton a Paul McCartney. Wrth siarad yn dilyn y ddarlith, o dan y teitl ‘It’s All True’, dywedodd Peter Florence:

"Hoffwn ddiolch i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am fy ngwahodd i gyflwyno Darlith Goffa Cliff Tucker eleni. O ran llyfrau o leiaf, dyw hi erioed wedi bod cystal arnom ni. Mae awduron anhygoel wrthi’n ysgrifennu ar hyn o bryd, gan rannu mwy o hanesion cyfoes nag ar unrhyw adeg mewn hanes.  Roedd yn bleser mawr trafod rhai o'r straeon hynny, yn ogystal â rhai o uchafbwyntiau a heriau Gŵyl y Gelli, gyda chynulleidfa Llanbedr Pont Steffan.”

Cliff Tucker 2

Mae’r Ddarlith Goffa wedi ei henwi ar ôl yr ynad a’r gwleidydd Cliff Tucker, a oedd yn swyddog gweithredol diwydiannol gyda British Petroleum. Fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, a ddaeth maes o law ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, ac yn fwy diweddar Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Yn dilyn ei farwolaeth yn 1993 yn bedwar ugain oed, gadawodd Cliff Tucker yr elw am werthiant ei gartref i’r Brifysgol. Ymhlith y siaradwyr gwadd blaenorol mae cyn-Archesgob Caergaint, Dr Rowan Williams, a’r darlledwr gyda’r BBC, Huw Edwards.

Ychwanegodd Dr Rhiannon Ifans, o Gyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio:
"Roedd hi'n noson wych a hoffwn ddiolch i Peter am gyflwyno Darlith Goffa Cliff Tucker eleni. Mae llawer o siaradwyr nodedig wedi ymweld â Llanbedr Pont Steffan yn y gorffennol ar gyfer digwyddiad sydd bellach wedi dod yn un pwysig iawn yn y flwyddyn galendr ac eleni cafwyd noson o adloniant a dysgu gwych eto. Roedd yn bleser gweld y digwyddiad yn cael ei gefnogi cystal a hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd gan sicrhau noson mor gofiadwy."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663