Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Cynhadledd Acanthus 2018


24.04.2018

Roedd Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg y Brifysgol yn falch o gynnal 32ain Gynhadledd Acanthus 2018 ddydd Sadwrn, 14 Ebrill.

Gyda ffocws ar brosiectau arloesol a chynaliadwyedd yn Abertawe ac oddi amgylch, trefnwyd y gynhadledd gan Benseiri Acanthus ac a gynhaliwyd yng Nghyfnewidfa Ddylunio Alex Y Drindod Dewi Sant gyda chefnogaeth y Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Menter (RIES).

Cysylltodd Grŵp Acanthus gyda Paul Harries, Pennaeth yr Ysgol Bensaernïaeth gyda chais i’r brifysgol i gynnal y digwyddiad mawreddog hwn, wedi i’r aelodau fynychu darlith gan yr Athro Ymarfer Chris Loyn.

Roedd y gynhadledd, a fynychwyd gan 80 o gynadleddwyr, yn cynnwys nifer o siaradwyr allweddol gan gynnwys Ioan Jenkins o Tidal Lagoon Power; Elfed Roberts, Pennaeth Datblygu (Gorllewin) y grŵp Pobl; Robert Francis-Davies, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Phrosiectau Mawr ar Gyngor Abertawe ac adolygiad prosiect, a gyflwynwyd gan aelodau practisiau  Acanthus.

Meddai Linda Jones, cadeirydd Acanthus Architects a Chyfarwyddwr Acanthus Holden (Penfro): “Bob blwyddyn, rydym yn cynnal ein cynhadledd flynyddol mewn gwahanol ddinas ac roeddwn i’n falch dros ben o gael ei gynnal yn Abertawe eleni. Mae Penseiri Acanthus yn grŵp o wyth practis pensaernïol o bob cwr o’r DU a daeth ein cynhadledd â thros 50 o staff at ei gilydd o’r gwahanol bractisiau i Abertawe. Rydym yn ddiolchgar i’r Drindod Dewi Sant am gynnal y gynhadledd ac i’r siaradwyr a roddodd gip ar y prosiectau cyffrous a gynigir i’r ddinas a’r ardal.  Gwnaeth Acanthus Architects y fath argraff ym mhrosiect Morlyn Llanw Abertawe nes i ddeiseb gael ei chreu yn y fan a’r lle i'w hanfon bellach i lywodraeth y DU sy’n cefnogi’r cynllun.”

Rhannodd Ryan Stuckey o’r Drindod Dewi Sant, nodau ac uchelgeisiau Ysgol Pensaernïaeth y Brifysgol, yn ystod y digwyddiad. Cynigia’r Drindod Dewi Sant amrywiaeth o gyrsiau israddedig Pensaernïaeth ac Amgylchedd Adeiledig trwy ei chyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg. Mae gan y Brifysgol arbenigedd helaeth a hirdymor ym maes Pensaernïaeth ac Amgylchedd Adeiledig a myfyrwyr a gall myfyrwyr astudio amrywiaeth eang o Anrhydedd Sengl, Meistr Integredig, Prif Anrhydedd/ Anrhydedd Leiaf a Diplomâu Cenedlaethol Uwch.

Meddai Ryan: “Roedd y gynhadledd yn ddigwyddiad ardderchog a threfnus a roddodd gyfle i’r brifysgol gydweithredu â diwydiant a phroffesiwn y pensaer. Agorodd y siaradwyr lygaid y cynadleddwyr mewn ffordd arbennig i faterion amgylchedd adeiledig a gwnaeth gweledigaeth y Cynghorydd Francis-Davis ar gyfer Abertawe argraff fawr arna i.”

Cafwyd anerchiad gan Athro Ymarfer y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg  Chris Loyn yn ystod y gynhadledd hefyd. Mae’r Athro Loyn yn bensaer siartredig gyda thros 30 mlynedd i brofiad. Ef yw sefydlydd Loyn & co Architects, a chychwynnodd ei bractis yn 1987.

Cafodd y cynadleddwyr hefyd daith o gwmpas Ysgol Wydr Abertawe gan Ddeon Coleg Celf Abertawe, yr Athro Ian Walsh. Meddai’r Athro Walsh: “Roedd Y Drindod Dewi Sant yn falch dros ben o groesawu 32ain Gynhadledd Acanthus i’r Ystafell Ddarllen yng Ngholeg Celf Abertawe ac i drefnu taith o gwmpas Ysgol Wydr Abertawe i’w chynadleddwyr.  Yn ystod y blynyddoedd  diwethaf, mae’r Ystafell Ddarllen hanesyddol wedi dod yn lleoliad nodedig nifer o gynadleddau, gwyliau a digwyddiadau eraill yn Abertawe – mae’n parhau i fod yn lle amlwg yn fan ar gyfer dysgu creadigol wrth galon canol y ddinas.” 

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Pensaernïaeth ac Amgylchedd Adeiledig a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant cliciwch yma: http://www.uwtsd.ac.uk/ug-builtenvironment/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk