Cyfnod preswyl o fri i Jenn Kirby


10.09.2018

Mae Dr Jenn Kirby o’r Drindod Dewi Sant wedi cael cyfnod preswyl yn Cove Park, sef elusen sy’n darparu cyfnodau preswyl a ariennir ar gyfer amrywiaeth eang o artistiaid mewn stiwdio a gynlluniwyd yn arbennig i artistiaid ar arfordir gorllewinol yr Alban.

Cove Park residency

Bydd yn treulio mis Medi yn yr encil artistig, lle bydd yn troi ei syniadau'n ddarn o waith ehangach.  

Meddai Jenn: “Mae’r cyfnod preswyl hwn yn gyfle gwych i mi ganolbwyntio ar waith perfformio cerddoriaeth electronig ar raddfa fawr. Dwi wedi bod wthi’n rhoi prawf ar nifer o syniadau bach yn ddiweddar ac mae cael lle ac amser wedi eu neilltuo i adeiladu ar y rhain yn gaffaeliad mawr – ac mae bod mewn lleoliad mor brydferth â Cove Park yn brofiad amheuthun.”

Mae'r cyfnod preswyl yn rhan o raglen Cyfnod Preswyl Gyrfa Gynnar Cove Park, sy’n cefnogi artistiaid yn y DU sydd wrthi’n adeiladu eu gyrfaoedd, gan ddarparu cyfle ar gyfer ymchwil a datblygiad gwaith newydd ar yr adeg hollbwysig hon. Maent yn cynnig pedwar cyfnod preswyl i artistiaid sy’n arbenigo mewn cyfansoddi/cerddoriaeth, crefftau/dylunio, llenyddiaeth a chelfyddyd weledol.  Ymhlith yr enwogion eraill sydd wedi manteisio ar raglen y cyfnod preswyl, mae Margaret Atwood, a sefydliadau megis y Tŷ Opera Brenhinol a Sadler’s Wells.  

Mae Jenn yn Gyfarwyddwr Rhaglen BA Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth ac yn dysgu ar y rhaglenni BA Technoleg Gerddoriaeth a BA Celfyddydau Digidol yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant. Er 2016 mae hi wedi canolbwyntio ar berfformio electroneg byw yng nghyd-destun gweithiau bach a chynyrchiadau unigol. Mae’n defnyddio gwahanol reolyddion i ddal symudiad corfforol mewn perfformiad i’w gyfleu yn y gerddoriaeth; yn aml defnyddia reolyddion sydd wedi eu hacio gan greu ei meddalwedd ei hun i ddehongli symudiad. Mae wedi gweithio ar nifer o gydweithrediadau â dawnswyr a hi yw sylfaenydd Cerddorfa Gliniaduron Abertawe. Bydd y cyfnod preswyl yn rhoi cyfle i Jenn ganolbwyntio ar greu gwaith ar raddfa fawr am y tro cyntaf ac i herio ei chysyniad ei hun o berfformiad cerddoriaeth a byd perfformio cerddoriaeth electronig.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk