Cyhoeddiad rhyngwladol yn cael ei lansio’n swyddogol yn y Drindod Dewi Sant


24.10.2018

Lansiwyd cyhoeddiad rhyngwladol sy'n canolbwyntio ar y berthynas fasnach Indo-Rufeinig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant y mis hwn.

 Cobb  Launch

Mae Rome and the Indian Ocean Trade from Augustus to the Early Third Century CE gan Dr Matthew Cobb yn allbwn gwerth deng mlynedd o ymchwil. Yn y llyfr hwn, mae Dr Cobb yn ymchwilio i ddatblygiad cyfnewidau masnachol rhwng byd Môr y Canoldir ac ardaloedd yn Nwyrain Affrica, De Arabia ac India o'r cyfnod Augustaidd hyd at hanner cyntaf y drydedd ganrif. Ymhlith y materion a ystyriwyd yw hunaniaeth y rheiny sy'n gysylltiedig â’r gwaith, sut maen nhw wedi eu trefnu a'u hariannu eu hunain, yr heriau a wynebwyd ganddynt (amserlennu, logisteg, bygythiadau o fôr-ladrad ac amodau hwylio), a'r mathau o nwyddau y maent yn eu masnachu.

Cynhaliwyd lansiad swyddogol y llyfr yn Llyfrgell y Sylfaenwyr yn Llanbedr Pont Steffan. Yn dilyn y lansiad, dywedodd Dr Matthew Cobb, Darlithydd mewn Clasuron ar gampws y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan:

"Roedd hi'n wych i gael y cyfle i ddathlu diwedd degawd gwerth o ymchwil gyda'r myfyrwyr hynny rwyf wedi eu dysgu dros y blynyddoedd diwethaf, yn ogystal â'm cydweithwyr ac aelodau'r cyhoedd.

Rwyf wrth fy modd â'r diddordeb sydd wedi’i ddangos yn y cyhoeddiad hwn hyd yn hyn ac roedd hi'n bleser iawn gweld cymaint o bobl yn mynychu'r digwyddiad. Roedd hi'n noson lwyddiannus iawn a hoffwn ddiolch i bawb a gefnogodd a chyfrannodd tuag at lwyddiant y nos."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663