Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ethol Cymrawd newydd o’r Drindod Dewi Sant


01.05.2018

Eleni mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi enwi'r academydd o’r Drindod Dewi Sant, yr Athro Menna Elfyn, ymhlith y Cymrodyr newydd a etholwyd i'r Gymdeithas o sectorau’r celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau a gwasanaeth cyhoeddus.

Menna Elfyn

Mae’r Athro Menna Elfyn yn un o awduron mwyaf cydnabyddedig Cymru ar y llwyfan rhyngwladol, ac yn teithio’r byd yn darllen ei gwaith ac yn hyrwyddo’r Gymraeg ac ieithoedd lleiafrifol eraill.  Mae’n awdur mwy nag 20 llyfr a 18 mewn cyfieithiadau.   Mae’r Athro Menna Elfyn, cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi ysbrydoli cenhedlaeth o ddarpar awduron.  Mae’i chasgliadau dwyieithog o farddoniaeth wedi rhoi mynediad i lenyddiaeth Gymraeg i gannoedd o ddysgwyr y Gymraeg. 

Gan ymateb i’r newyddion meddai’r Athro Menna Elfyn:  “Fel Athro Barddoniaeth ac Ysgrifennu Creadigol mae’n fraint i mi gael f’ethol yn Gymrawd y Gymdeithas bwysig hon a gobeithio y gallaf wneud cyfraniad sylweddol i’r Gymdeithas ym maes llenyddiaeth a diwylliant.   Hoffwn i ddiolch i Gymdeithas Ddysgedig Cymru am yr anrhydedd ragorol hon.”

Meena 3 T4

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru hefyd wedi cynnwys Cymrawd Anrhydeddus o’r Drindod Dewi Sant, yr Athro Meena Upadhyaya OBE, ar restr y cymrodyr eleni.   Gwnaed yr Athro Upadhyaya OBE yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ystod un o seremonïau graddio’r Brifysgol yn Abertawe y llynedd.   Mae’r Athro Upadhyaya wedi gweithio ym maes geneteg foleciwlaidd feddygol ers i’r ddisgyblaeth honno ddechrau ac fe’i cydnabyddir fel y fenyw Brydeinig-Indiaidd gyntaf yn y DU i fod yn Athro ym maes geneteg feddygol. 

Elusen addysgol, annibynnol, ymreolaethol, Cymru-gyfan dan Siarter Frenhinol ar draws yr holl ddisgyblaethau yw Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Mae’n sicrhau budd cyhoeddus gan gynnwys cyngor ysgolheigaidd arbenigol ar amrywiaeth o faterion polisi cyhoeddus yn gysylltiedig â gwyddoniaeth, peirianneg, meddygaeth, y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.   Sefydlwyd y Gymdeithas yn 2010 ac mae’n tynnu ar gryfderau sylweddol yn agos i 500 o Gymrodyr nodedig yng Nghymru, y DU a thu hwnt.   Mae’r etholiad hwn yn cryfhau Cymrodoriaeth y Gymdeithas ymhellach drwy ychwanegu 42 o Gymrodyr newydd i’w rhengoedd.  Bellach mae gan y Gymdeithas yn agos i 500 o Gymrodyr, yn ddynion a menywod nodedig o bob cangen dysg sy'n ffigurau blaenllaw yn eu disgyblaethau academaidd neu broffesiynau penodol.  Eleni mae 35% o’r Cymrodyr newydd yn fenywaidd.   

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd y Gymdeithas:  “Rwyf i wrth fy modd yn croesawu amrywiaeth mor eang o unigolion rhagorol i’r Gymrodoriaeth eleni. Mae cael eu hethol yn gydnabyddiaeth o ragoriaeth a chyflawniad.  Maen nhw a’u gwaith yn ysbrydoliaeth i’r genedl. Caiff Cymrodyr eu hethol ar sail teilyngdod, ac unwaith eto mae nifer y Cymrodyr benywaidd yn cynyddu.”

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663