Cyngerdd Coffa


29.10.2018

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg yn cyflwyno Cyngerdd Coffa yn Eglwys Santes Fair, Abertawe ar ddydd Sadwrn, 17 Tachwedd am 7:30pm. 

 Cyngerdd Cofio

Bydd y cyngerdd yn cynnwys gwaith y cyfansoddwr a’r arweinydd Eilir Owen Griffiths, In Memoriam: Er Cof, fel rhan o raglen estynedig a fydd yn cynnwys ystod o eitemau cerddorol.    

Perfformir y gwaith, dan arweiniad Eilir, gan y tenor adnabyddus Rhys Meirion, ei ferch y soprano Elan Meirion, y bariton Emyr Wyn Jones a Gethin Bickerton yn adrodd y stori gyda chôr o gantorion Eilir Owen Griffiths, Lleisiau’r Drindod a Sinffonieta Prydain yn perfformio.  Bydd y noson yn cael ei harwain gan Mal Pope.

Mae In Memoriam yn cynnwys pymtheg symudiad ac yn cyflwyno geiriau Hedd Wyn, Anne Frank a Nelson Mandela, wedi’u cydblethu â rhai o hoff emynau Cymru a detholiadau o’r Offeren Ladin draddodiadol, gan gynnwys Sanctus, Agnus Dei, Benedictus, Cofutatis Maledicus, Pie Jesu a Libera Me. Yn ogystal â’r cyfeiriadau cyfarwydd hyn, mae In Memoriam hefyd yn cynnwys gweithiau llenyddol newydd, yn eu plith cerdd o’r enw Penbleth a ysgrifennwyd ar gyfer y cyfansoddwr gan y bardd T. James Jones.

Mae Eilir Owen Griffiths yn gyfansoddwr gwobrwyol ac yn gyfarwyddwr cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg y Drindod Dewi Sant, a leolir yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate yng Nghaerdydd.   Mae hefyd yn gyn fyfyriwr campws Caerfyrddin y Brifysgol.  Dywedodd

“Mae’n fraint i gael perfformio In Memoriam yn Abertawe gyda pherfformwyr sydd â chysylltiadau cryf â’r brifysgol.  Mae Rhys Meirion yn gyn fyfyriwr o gampws Caerfyrddin ac mae ei ferch Elan yn astudio’r radd BA Perfformio gyda’r brifysgol.  Mae Gethin yn fyfyriwr cyfredol ac aelodau’r côr hefyd yn fyfyrwyr.  Mae Mal Pope wrth gwrs yn ddarlledydd, cerddor a chynhyrchydd ffilm adnabyddus a hefyd yn Athro Ymarfer yng Ngholeg Celf Abertawe.  Rwyf hefyd wedi cael y fraint o weithio gydag Emyr a Sinfonietta Prydain dros nifer o flynyddoedd.  Mae’n fraint gallu rhoi'r cyfle i’n myfyrwyr i berfformio ochr yn ochr â pherfformwyr proffesiynol profiadol, a hynny mewn noson i gydnabod cyfraniad y rhai hynny sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac sy’n dal i wneud.  Cafodd y darn ei gyfansoddi ddwy flynedd nôl wedi i mi dderbyn comisiwn gan yr Uchel Siryf Dyfed ar y pryd i gyfansoddi gwaith i goffau Diwrnod y Cadoediad.  Mae'n waith sy'n ysgogi'r meddwl, sy'n trafod nifer o gwestiynau ac sy'n ystyried amrywiaeth o themâu gan gynnwys rhyfel, heddwch, gobaith, colled a ffydd.   Daw’r gwaith i ben gyda threfniant o’r emyn modern Breuddwydio sydd yn cwmpasu prif neges y darn”.

Mae Eilir, sydd hefyd wedi ennill gwobr y cyfansoddwr gorau yng Nghystadleuaeth Côr Cymru, yn arweinydd o fri sydd wedi arwain nifer o wahanol gorau dros y blynyddoedd, gan gynnwys Côr CF1 o Gaerdydd, Côr Godre’r Garth a Chôr y Gleision, a ffurfiwyd yn rhan o’r gyfres Codi Canu ar S4C.  Gyda dros 15 mlynedd o brofiad yn Gyfarwyddwr Cerddorol ac yn gyfansoddwr, bu Eilir hefyd yn Gyfarwyddwr Cerddorol Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.   Mae hefyd wedi ennill llawer o wobrau am ei waith fel cyfansoddwr gan gynnwys ‘Tlws y Cerddor’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008 ond dywed mai In Memoriam yw’r darn mwyaf sylweddol iddo’i gyfansoddi hyd yma.

Mae Tocynnau ar gyfer y cyngerdd ar gael o Eglwys y Santes Fair a thrwy: www.ticketsource.co.uk/tsd   

 

Cyngerdd Rhys Meirion