Cynhadledd y Drindod Dewi Sant ynghylch teithio a thwristiaeth ar 19 Mawrth yn mynd â Chymru i’r Byd


19.02.2018

Mae myfyrwyr ar Gampws Busnes Abertawe y Drindod Dewi Sant yn cynnal eu hail gynhadledd â’r teitl ‘Y Byd yw ein Darlithfa’ yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar 19 Mawrth.

Mae Billie Morgan, Beth Watkins, Lydia Smith, Catherine Trapnell, Hannah Eve Thomas Peters, Silje Marie Aas Gronn, Bronte Murdoch, Caoimhe Mc Nulty a Tima Omari yn fyfyrwyr Meistr mewn Twristiaeth yn y Drindod Dewi Sant ac maen nhw wedi cael y dasg o drefnu a hwyluso’r digwyddiad.

Meddai Jacqui Jones, Cyfarwyddwr Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd - Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Theithio yn Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch Abertawe:  “Bydd y gynhadledd eleni’n dathlu’r cyfleoedd a gynigir gan gysylltiadau newydd cyffrous Maes Awyr Caerdydd â Qatar Airlines a’r potensial i ddatblygu Twristiaeth i mewn i Gymru gyda marchnadoedd newydd yn y Dwyrain Canol a’r Dwyrain Pell.

“Yn ddiweddar teithiodd y myfyrwyr Meistr i Malaysia am daith maes academaidd lle bu’r grŵp yn ymweld â lleoliadau ac atyniadau twristiaeth yn Kuala Lumpur a Penang yn cynnwys Air Asia, cwmni Llongau Mordeithio Royal Caribbean a Gwesty’r Eastern Oriental. Yn ogystal bu’r grŵp yn treulio amser gyda phartneriaid y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Ryngwladol Malaya Cymru.  Roedd y daith hon wedi ysbrydoli’r myfyrwyr a bydd y gynhadledd yn eu galluogi nhw i rannu eu profiadau â myfyrwyr o golegau ar draws de Cymru er mwyn annog mwy o bobl ifanc i ystyried gyrfaoedd mewn Twristiaeth Ryngwladol.

“Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n galed i sicrhau’r Senedd fel lleoliad newydd sy’n ysbrydoli ac maen nhw’n gwerthfawrogi’r gefnogaeth a roddwyd iddyn nhw gan y Cynulliad Cenedlaethol yn fawr.  Ar hyn o bryd maen nhw’n cynllunio ystod o weithgareddau rhyngweithiol ar gyfer y gynhadledd er mwyn cael y cyfranogwyr i gymryd rhan mewn cynllunio amserlenni a theithiau ar gyfer grŵp o fyfyrwyr o Malaysia sy’n teithio i Gymru.  Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys nifer o gyflwyniadau byr gan siaradwyr gwadd yn y diwydiant, academyddion a chyn-fyfyrwyr yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch i roi blas i fyfyrwyr Twristiaeth y dyfodol ar y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael iddyn nhw o fewn y diwydiant Twristiaeth yng Nghymru sy’n ehangu’n gyflym.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk