Darlithydd o’r Drindod Dewi Sant yn ymweld â Tsieina


06.06.2018

Mae Andrew Thomas, darlithydd mewn Rheolaeth Chwaraeon ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi dychwelyd yn ddiweddar o ymweliad cyfnewid gwybodaeth â Thalaith Shanghai yn Tsieina.

Andrew Thomas_China

Yn ystod ei ymweliad cwrddodd Andrew ag athrawon o ysgolion amrywiol yn ardal Shanghai gan rannu syniadau a thrafod eu profiadau unigol, yn ogystal ag archwilio cyfleoedd am drosglwyddo gwybodaeth yn y dyfodol a chyfleoedd posibl am leoliadau.

“Es i ardaloedd Pudong, Yangpu, Minhang a Chongming yn Shanghai gan ymweld â nifer o Ysgolion Uwchradd cyn rhoi cyflwyniadau ar ddiwylliant, busnes a chwaraeon. 

Hefyd cefnogais addysg yn y Saesneg yn yr ystafell ddosbarth,” meddai Andrew Thomas sy’n darlithio ar gampws Busnes y Brifysgol yn Abertawe.

"Mae Rheolaeth Chwaraeon yn ddiwydiant sy’n cynyddu’n fwyfwy yn Tsieina felly roedd yn ddiddorol gweld sut mae’r farchnad yn datblygu,” ychwanega Andrew.

Yn ystod ei amser yn ardal Shanghai, siaradodd Andrew ag athrawon a myfyrwyr am y ddarpariaeth Rheolaeth Chwaraeon yn y Drindod Dewi Sant gan archwilio twf y ddisgyblaeth yn Tsieina.

“Mae Afon Yangtze a thrên cyflym iawn Maglev yn darparu seilwaith trafnidiaeth i gefnogi canolfan ryngwladol ym maes masnach a chyllid, ac mae hi bron iawn yn sicr y gwelir datblygu masnachfreintiau chwaraeon proffesiynol yn y dyfodol yn y rhanbarth,” meddai Andrew.  

“Hefyd mae cynnydd yn y diwylliant, y gwisgoedd a’r arferion Gorllewinol sy’n cael eu hintegreiddio i mewn i’r gymdeithas yn Nhalaith Shanghai sydd, mae’n ymddangos, wedi creu cyfuniad diddorol o ymddygiadau gorllewinol o fewn amgylchedd diwylliannol Tsieineaidd traddodiadol.

“Mae’r newid hwn mewn diwylliant, ynghyd â’r nifer aruthrol o bobl a’r seilwaith cymorth gwych sy’n bodoli, bron yn sicr o arwain at dwf yn y farchnad chwaraeon proffesiynol yn y degawd nesaf.    Roedd yn adeg ddiddorol dros ben i ymweld a mwynheais yn fawr ddysgu am yr ardal, ei phobl a’i system addysg,” ychwanega.

Fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i Ryngwladoli a chreu Dinasyddion Byd-eang, mae gan y Drindod Dewi Sant raglen astudio dramor hirsefydledig ynghyd â nifer o raglenni cyfnewid dwyffordd gyda sefydliadau partner.  Gyda Chysylltiadau yn UDA, Canada, yn Ewrop drwy raglen Erasmus ac yn Tsieina drwy’r rhaglen Astudiaethau Tsieineaidd, mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod o gyfleoedd rhyngwladol i fyfyrwyr domestig sy’n dymuno astudio dramor yn ogystal â myfyrwyr rhyngwladol sy’n dymuno astudio yn y DU.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.uwtsd.ac.uk/international

Nodyn i'r Golygydd

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk