Dathlu llwyddiant ein graddedigion 2018


23.07.2018

Mae seremonïau graddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi digwydd ar gampysau'r Brifysgol yng Nghaerfyrddin, Llambed, ac Abertawe.

Mae'r seremonïau graddio yn cynnig cyfle i ddathlu llwyddiant, gwaith caled ac ymroddiad graddedigion y Drindod Dewi Sant ac yn rhoi cyfle i gymuned y Brifysgol dalu teyrnged i ymroddiad o'r fath.

Cymerwyd y delweddau hyfryd hyn, a ddangosir yn yr oriel isod, gan y ffotograffydd Aled Llywelyn a rhoddwn gyfle i ni gofnodi'r llwyddiannau anhygoel hynny.

Wrth gyfarch y darpar raddedigion cyn pob un o'r seremonïau, meddai Is-ganghellor y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes DL:

“Mae’r Seremonïau Graddio’n uchafbwynt yng ngyrfa academaidd ein myfyrwyr. Mae’n ffrwyth gwaith caled ac ymroddiad ond fe ddylwn hefyd gofio’r gefnogaeth a roddwyd gan deuluoedd a chyfeillion.

 

“Yn gynyddol, daw ein myfyrwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd,gyda llawer yn dychwelyd i’w hastudiaethau wedi blynyddoedd o weithio. Rydym hefyd wrth ein bodd i weld myfyrwyr sydd wedi cwblhau eu graddau trwy astudio’n rhan-amser. Hyderaf y byddwch i gyd yn cadw eich atgofion hapus a’ch ffrindiau newydd yn agos at eich calon, ac y bydd eich profiad addysgol yn fantais I chi trwy gydol eich oes. I’r rheiny ohonoch sy’n aros gyda ni i ddilyn cymwysterau uwch, dymunaf lwyddiant parhaus.

“Rwy’n gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau eich amser yn astudio yn y Brifysgol ac y byddwch yn dymuno cadw mewn cysylltiad â’r ffrindiau rydych wedi’u gwneud. Hefyd, rwy’n gobeithio y byddwch yn dymuno cadw mewn cysylltiad â’r Brifysgol trwy ddod yn aelod o’r Gymdeithas Alumni. Edrychwn ymlaen at glywed am lwyddiant parhaus ein graddedigion.

“Hoffwn longyfarch bob un ohonoch ar eich cyflawniadau a dymunaf bob llwyddiant i chi yn y dyfodol,” atega.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk