Dewisodd Guillermo Gymru ar gyfer ei hyfforddiant dysgu


24.01.2018

Ar ôl treulio gyrfa yn gweithio mewn llysoedd barn yn Sbaen, mae Guillermo yn gyfarwydd â hawlio’r sylw mewn ystafell. Bellach mae’n edrych ymlaen at ddefnyddio’r sgiliau hynny i ddysgu ieithoedd modern i blant yng Nghymru.

Headshot of Guillermo

Treuliodd Guillermo dair blynedd yn gweithio gydag erlynydd cyhoeddus yn ei ddinas enedigol yn Barcelona. Un diwrnod daeth cyfle annisgwyl iddo ddysgu Saesneg mewn ysgol uwchradd leol.  Cydiodd yn y cyfle a dyna agor drws gyrfa newydd sbon. Meddai Guillermo: “Roeddwn i wrth fy modd y swydd honno. Gweles i faint roeddwn i’n mwynhau bod yn athro a gweithio gyda phobl ifanc – rhannu profiadau, mentora. Gweles i fod modd i mi greu perthynas â nhw a thrwy wneud hynny, roeddwn i’n cael cymaint ag yr oeddwn i’n ei roi.”

Bellach mae’n edrych ymlaen at yrfa lle gall dysgu Sbaeneg i bobl ifanc yng Nghymru. Meddai: “Roeddwn i am ddysgu ieithoedd am fy mod i’n credu eu bod nhw’n bethau pwerus dros ben. Maen nhw’n caniatáu i chi gyfathrebu, teithio a darganfod lleoedd a phobl newydd. Maen nhw’n agor eich meddwl chi i ddiwylliannau eraill a ffyrdd eraill o wneud pethau.”

Dewisodd Guillermo Gymru ar gyfer ei hyfforddiant dysgu. Meddai: “A minnau’n ddinesydd Sbaenaidd o Barcelona, mae gen i brofiad o fanteision dysgu iaith wahanol a galla i osod esiampl i’m myfyrwyr. Yr adeg orau fu darganfod pa mor dda y gall myfyrwyr o Gymru gystadlu â myfyrwyr mewn Catalaneg. Mae’r system ddysgu’n wahanol ond mae pobl ifanc yn wynebu’r un problemau ac mae gennym ni’r un breuddwydion o gwmpas y byd. Penderfynes i fy mod i am hyfforddi i ddysgu yng Nghymru er mwyn rhoi rhywbeth yn ôl ac rwy’n mwynhau’r cyfle i rannu fy ngwybodaeth.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk