Dilys Price OBE yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


03.07.2018

Mae Dilys Price OBE wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus yn ystod seremoni raddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant heddiw (Dydd Mawrth, 3 Gorffennaf).

Dilys Price

Cyn-uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd yw Dilys lle bu’n gweithio ar y cyrsiau gradd mewn Astudiaethau Symudiad Dynol, ac roedd yn gyfrifol am Astudiaethau Dawns. Roedd hi’n rhan o’r tîm a  sefydlodd ac a adeiladodd Ganolfan Chwaraeon arloesol a blaengar Cymru i’r Anabl (1996) a hyfforddai fabolgampwyr elit abl ac anabl gyda’i gilydd (y tu allan i’r cyd-destun meddygol a oedd yn draddodiadol ar y pryd); gan gynnal hefyd y Gemau Olympaidd Arbennig cyntaf a Chlybiau Chwarae i Dyfu yng Nghymru. Roedd hi’n un o aelodau cychwynnol Cymdeithas Chwaraeon Anghenion Arbennig Cymru ac roedd hi’n ymgynghorydd ar gyfer gweithgareddau symud ar gyfer amrywiaeth o anghenion ychwanegol.

Yn cyflwyno Dilys Price OBE i’r gynulleidfa oedd yr Athro Mererid Hopwood.  Dywedodd: 

“Braint yw hi heddiw i gyflwyno Cymraes ddidwyll a diffuant iawn.   Mae ei hangerdd am gydraddoldeb a’i chred yng ngallu pawb i lwyddo wedi bod yn nodwedd amlwg yng Nghymru ers degawdau.

Fel Dilys Price, boed i ni gyd daflu ein hunain i’r gwaith o fynnu chware teg i’n brodyr a’n chwiorydd yng Nghymru a’r byd.  Gan ddiolch iddi am ei hesiampl.  Unwaith eto, rydym yn falch eich bod wedi derbyn y Gymrodoriaeth Anrhydeddus hon.”

Sefydlodd Dilys Ymddiriedolaeth Touch a’i rhaglen synhwyraidd a chreadigol unigryw i oedolion a phlant sydd ag anghenion ychwanegol dwys, gan gynnwys ASD a dementia uwch.

Daeth Ymddiriedolaeth Touch yn un o’r saith Preswylydd Artistig yng Nghanolfan Mileniwm eiconig Cymru yn 2004 ac ers hynny mae Dilys wedi ei chydnabod am ei gwaith mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys Gwobr Inspire Wales am gyfraniad i’r Celfyddydau yng Nghymru, dwy wobr Cyflawniad Oes yng Ngwobrau Amrywiaeth Genedlaethol a Gwobrau Gofal Cymru a Gwobr Cyfraniad Arbennig gan Pride of Britain.

Wrth dderbyn y Gymrodoriaeth Anrhydeddus dywedodd Dilys Price OBE:

"Mae’n anrhydedd i dderbyn y Gymrodoriaeth Anrhydeddus hon. Mae gwaith Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bob amser wedi bod yn flaengar. Rwyf wrth fy modd i fod yn rhan o'r sefydliad rhyfeddol hwn. Diolch eto am yr anrhydedd.

Annwyl raddedigion, rydych chi'n gadael heddiw gyda'ch graddau newydd a hynny ar ran gyffrous nesaf eich taith mewn bywyd. Bydd egni positif  bob amser yn sicrhau amser cadarnhaol - peidiwch byth a digalonni , cadwch i fynd. Os byddwch chi'n syrthio oddi ar eich beic, ewch yn ôl ar y beic a gwneud triciau!   Cadwch yr egni hwnnw i newid y byd a'i wneud yn lle gwell."

Mae’n dal i weithio’n ddiflino am fyd caredicach, mwy tosturiol lle’r ydym yn dangos parch a chariad at ein gilydd gan weithio er daioni uwch ym mha bynnag ffordd y gallwn.

Mae Dilys hefyd wedi ennill Gwobr Ryngwladol Plymio o’r Awyr. Gwnaeth ei naid gyntaf yn 54 oed a bellach mae wedi cwblhau dros 1,139 o neidiau i elusen.

Ar hyn o bryd hi piau Record Guinness y Byd am y Blymwraig Hynaf o’r Awyr ac mae wedi codi degau ar filoedd o bunnoedd i elusen.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663