Dirprwyaeth o’r Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yng Nghynhadledd ryngwladol UNESCO


01.10.2018

Mynychodd dirprwyaeth o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Gynhadledd Ryngwladol UNESCO ar Heddwch a gynhaliwyd ym Mharis yn ddiweddar.

 Paris 1

Dyma'r drydedd flwyddyn i'r Brifysgol fynychu'r gynhadledd a gynhaliwyd ym mhrif adeilad UNESCO ym Mharis. Gan ddod â siaradwyr rhyngwladol at ei gilydd i drafod themâu megis llywodraethu, addysg a goddefgarwch crefyddol gyda llysgenhadon UNESCO o bob cwr o'r byd, roedd y Gynhadledd yn anelu at rannu arfer da ar gyfer adeiladu cymunedol, datrys gwrthdaro a chytgord rhyng-ffydd ar draws y byd.

Yn ystod y gynhadledd, bu llysgenhadon UNESCO yn arwain y trafodaethau ar y themâu hyn cyn i gyflwyniadau gael eu rhoi gan arbenigwyr ac academyddion. Rhannodd yr Athro Medwin Hughes DL, Is-Ganghellor y brifysgol y llwyfan gyda llysgenhadon UNESCO o Yemen, Tunisia, Palestina a Cambodia a siaradodd yn benodol am bwysigrwydd Addysg Rhyngddiwylliannol a Rhyng-ffydd a'r modd y mae’n ganolog i genhadaeth y Brifysgol. Dilynodd Dr Jeremy Smith, Deon Cyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio, trwy roi cyflwyniad o dan y teitl "Dysgu i Fyw Gyda'n Gilydd: Addysg, Hyfforddiant a Moeseg". Canolbwyntiodd y cyflwyniad hwn ar gysylltu'r ymchwil yn y Brifysgol gydag ymdrechion cyfoes i greu heddwch trwy ganolbwyntio ar foeseg addysgol ac addysgeg feirniadol. Yn dilyn ei gyflwyniad dywedodd:

"Dyma'r drydedd flwyddyn y mae'r Brifysgol wedi mynychu’r gynhadledd ac roedd yn anrhydedd i fod yn rhan o ddigwyddiad rhyngwladol ac uchel ei barch fel hwn. Mae'r astudiaeth o ryng-ffydd a'r syniad o gytgord yn allweddol i'r datblygiadau ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan."

 Paris 4

Roedd y ddirprwyaeth o’r brifysgol hefyd yn cynnwys tri myfyriwr o Raglen Doethuriaeth Cytgord Proffesiynol y Brifysgol. Ymunodd Sneha Roy, Britt Bakker a Xuefeng Cui â Dr Catrin Williams a Dr Angus Slater iroi cyflwyniad am y Rhaglen Ddoethuriaeth hon. Ychwanegodd Dr Angus Slater, Darlithydd mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol yn y Drindod Dewi Sant:

"Mae Rhaglen Doethuriaeth Cytgord y brifysgol yn enghraifft wych o Addysg Rhyng-grefyddol a Rhyngddiwylliannol, sy'n gysylltiedig â gwerthoedd craidd UNESCO a’r Drindod Dewi Sant. Mae'r rhaglen wedi ymrwymo i archwilio'r hyn sy’n gyffredin yn holl grefyddau a chymunedau ffydd y byd - gan gynnwys dealltwriaeth gyffredin, moeseg, cyffyrddiadau crefyddol a thestunol - fel rhan o fenter ehangach i ddatblygu deialog rhyng-ffydd. Roedd hi'n wych cael tri myfyriwr o'r rhaglen honno gyda ni i gymryd rhan mewn cynhadledd mor amlwg."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663