Dirprwyaeth o’r Drindod Dewi Sant yn ymweld â Phrifysgol Malaya, Kuala Lumpur


11.10.2018

Yn ddiweddar, ymwelodd dirprwyaeth o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant â Phrifysgol Malaya, Kuala Lumpur.

 Malaysia 1

Aeth yr Athro Simon Haslett (Dirprwy Is-Ganghellor, Rhyngwladol ac Ymgyfoethogi), Dr Jeremy Smith (Deon Cyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio) a Mr Alun Thomas (Aelod o Gyngor y brifysgol) ar yr ymweliad er mwyn cynnal trafodaethau pellach gydag un o brif bartneriaid y brifysgol yn y rhanbarth. Roedd yn gyfle i adolygu’r gweithgareddau a gweithrediadau cyfredol ym Mhrifysgol Rhyngwladol Malaya Cymru (IUMW), a sefydlwyd yn seiliedig ar bartneriaeth ar y cyd rhwng Prifysgol Malaya, Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant saith mlynedd yn ôl.  Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae IUMW wedi tyfu'n sylweddol gyda bron i 1500 o fyfyrwyr yn astudio yn y sefydliad mewn ystod o bynciau, gan gynnwys rhaglenni dyfarnu deuol mewn Cyfrifo, Rheolaeth Busnes, Cyfrifiadureg, Cyfathrebu Proffesiynol a Seicoleg.

Dywedodd yr Athro Simon Haslett:

"Rydyn ni'n hynod o falch o'n partneriaeth â Phrifysgol Malaya, sydd yn yr 87fed safle yn y byd ac yn un o'r 5 prifysgol gorau ar draws De Ddwyrain Asia. Mae ein partneriaeth eisoes wedi dwyn ffrwyth trwy’r berthynas lwyddiannus sydd wedi datblygu yn dilyn sefydlu IUMW.  Yn y dyfodol rydym yn gobeithio datblygu llawer mwy o gyfleoedd cyffrous i'n myfyrwyr a fydd yn eu galluogi i dreulio amser gydag un o'n partneriaid sefydledig a hynny yn un o’r dinasoedd mwyaf cyffrous yn y byd."

 Malaysia 2.

Yn ystod yr ymweliad, treuliodd Dr Jeremy Smith amser yng Nghanolfan Astudiaethau Hans Malaysia, a leolir i'r de o Kuala Lumpur, yn y porthladd masnachu hynafol a Dinas Treftadaeth y Byd, Malacca. Ychwanegodd:

"Wrth edrych tuag at y dyfodol mae IUMW yn edrych ar y posibiliad o greu rhaglenni Gwobrau Deuol newydd a dwy Dystysgrif Sylfaen newydd yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau. Yn ogystal â hyn, mae Prifysgol Malaya a’r Drindod Dewi Sant yn awyddus i ddatblygu cyfleoedd cydweithredol newydd rhwng y ddwy Brifysgol, a hynny, o bosibl, ym meysydd Sinoleg a Mentergarwch yn ogystal â chynlluniau ar gyfer teithiau cyfnewid myfyrwyr, ymweliadau tymor byr, ysgol haf a phartneriaethau ymchwil. "

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663