Doniau’r Drindod Dewi Sant yn cyflwyno cyngerdd coffa arbennig yn Abertawe


09.11.2018

Bydd dwy genhedlaeth o dalent Y Drindod Dewi Sant yn ymuno gyda’i gilydd i nodi can mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf drwy berfformio mewn cyngerdd arbennig yn Abertawe.

Elan Meirion

Mewn partneriaeth gydag Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno Cyngerdd Coffa yn Eglwys Santes Fair, Abertawe ar ddydd Sadwrn, 17 Tachwedd am 7:30pm. 

Bydd y cyngerdd yn cynnwys gwaith y cyfansoddwr a’r arweinydd Eilir Owen Griffiths, In Memoriam: Er Cof, fel rhan o raglen estynedig a fydd yn cynnwys ystod o eitemau cerddorol. Bydd hefyd yn cynnwys perfformiadau gan dad a merch – ill dau â pherthynas agos iawn â’r Brifysgol – sef y tenor nodedig, Rhys Meirion a’i ferch dalentog, Elan Meirion.

“Mae’n fraint i mi gael fy newis i berfformio yn y cyngerdd hwn – ac i gael y cyfle i ganu’n glasurol hefyd,” meddai Elan, sy’n fyfyrwraig ail flwyddyn ar gwrs BA Perfformio Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd.

“Rwy hefyd yn edrych mlaen yn fawr at gael rannu llwyfan gyda fy nhad.  Ry’n ni wedi perfformio mewn nifer o gyngherddau gyda’n gilydd ond hwn fydd y tro cyntaf i mi ganu’n glasurol gyda Dad.  Gan ei fod e’n denor professiynol rwy’n gyffrous iawn cael canu darn y soprano gydag e.

“Mae hefyd yn anrhydedd i bob un ohonom ni fyfyrywyr gael ein dewis i gymryd rhan,” parha Elan.  “Mae dilyn y cwrs BA Perfformio wedi rhoi cymaint o hyder i ni gyd – ac i mi’n arbennig i drio gwahanol steiliau o ganu.  Mae’r gwersi canu gyda John Quirk wir wedi fy helpu i ddatblygu fy llais ac wedi fy helpu i ffeindio’r trywydd rwy’ am ddilyn.”

Gyda thad Elan, sef Rhys Meirion hefyd yn gyn-fyfyriwr o’r Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae’n hyfryd medru croesawu’r ddau i ymuno â llu o berfformwyr eraill sydd hefyd â chysylltiadau cryf gyda’r Brifysgol.

Perfformir y gwaith, dan arweiniad Eilir Owen Griffiths – cyn-fyfyriwr o’r Drindod Dewi Sant sydd bellach yn Gyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio.  Yn ymuno â Rhys ac Elan Meirion bydd cyn-fyfyiwr arall, sef y bariton Emyr Wyn Jones a myfyriwr cyfredol arall, sef Gethin Bickerton yn adrodd y stori.  Bydd côr o gantorion o’r Brifysgol hefyd yn perfformio yn ogystal â’r Sinffonieta Prydeinig – cerddorfa a gafodd ei sefydlu’n wreiddiol i berfformio mewn cyngerdd yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin rhai blynyddoedd yn ôl.  Yn cadw trefn ar y noson bydd Mal Pope sydd bellach wedi’i benodi’n Athro Ymarefer gyda’r Brifysgol yng Ngholeg Celf Abertawe.

Mae In Memoriam yn cynnwys pymtheg symudiad ac yn cyflwyno geiriau Hedd Wyn, Anne Frank a Nelson Mandela, wedi’u cydblethu â rhai o hoff emynau Cymru a detholiadau o’r Offeren Ladin draddodiadol, gan gynnwys Sanctus, Agnus Dei, Benedictus, Cofutatis Maledicus, Pie Jesu a Libera Me. Yn ogystal â’r cyfeiriadau cyfarwydd hyn, mae In Memoriam hefyd yn cynnwys gweithiau llenyddol newydd, yn eu plith cerdd o’r enw Penbleth a ysgrifennwyd ar gyfer y cyfansoddwr gan y bardd T. James Jones.

Cyngerdd Rhys Meirion

Mae Eilir Owen Griffiths yn gyfansoddwr arobryn yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr cwrs BA Perfformio Y Drindod Dewi Sant, a leolir yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate yng Nghaerdydd.  Dywedodd

“Mae’n fraint i gael perfformio In Memoriam yn Abertawe gyda pherfformwyr sydd â chysylltiadau cryf â’r brifysgol.  Mae Rhys Meirion yn gyn-fyfyriwr o gampws Caerfyrddin ac mae ei ferch Elan yn astudio’r radd BA Perfformio gyda’r Brifysgol.  Mae Gethin yn fyfyriwr cyfredol ac aelodau’r cor hefyd yn fyfyrwyr.  Mae Mal Pope wrth gwrs yn ddarlledydd, cerddor a chynhyrchydd ffilm adnabyddus ond mae hefyd yn Athro Ymarfer yng Ngholeg Celf Abertawe sydd hefyd yn rhan o’r Drindod Dewi Sant.  Rwyf hefyd wedi cael y fraint o weithio gydag Emyr a Sinfonietta Prydain dros nifer o flynyddoedd.  Mae’n fraint gallu rhoi’r cyfle i’n myfyrwyr i berfformio ochr yn ochr â pherfformwyr proffesiynol, profiadol a hynny mewn noson i gydnabod cyfraniad y rhai hynny sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog ac sy’n dal i wneud.”  

“Cafodd y darn ei gyfansoddi ddwy flynedd ‘nôl wedi i mi dderbyn comisiwn gan yr Uchel Siryf Dyfed ar y pryd i gyfansoddi gwaith i goffau Diwrnod y Cadoediad.

“Mae'n waith sy'n ysgogi'r meddwl, sy'n trafod nifer o gwestiynau ac sy'n ystyried amrywiaeth o themâu gan gynnwys rhyfel, heddwch, gobaith, colled a ffydd.   Daw’r gwaith i ben gyda threfniant o’r emyn modern Breuddwydio sydd yn cwmpasu prif neges y darn”.

Mae Eilir, sydd hefyd wedi ennill gwobr y cyfansoddwr gorau yng Nghystadleuaeth Côr Cymru, yn arweinydd o fri sydd wedi arwain nifer o wahanol gorau dros y blynyddoedd, gan gynnwys Côr CF1 o Gaerdydd, Côr Godre’r Garth a Chôr y Gleision, a ffurfiwyd yn rhan o’r gyfres Codi Canu ar S4C.  Gyda dros 15 mlynedd o brofiad yn Gyfarwyddwr Cerddorol ac yn gyfansoddwr, bu Eilir hefyd yn Gyfarwyddwr Cerddorol Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.   Mae hefyd wedi ennill llawer o wobrau am ei waith fel cyfansoddwr gan gynnwys ‘Tlws y Cerddor’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008 ond dywed mai In Memoriam yw’r darn mwyaf sylweddol iddo’i gyfansoddi hyd yma.

Mae Tocynnau ar gyfer y cyngerdd ar gael o Eglwys y Santes Fair a thrwy: www.ticketsource.co.uk/tsd

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk