Dyfarnu prif wobrau am ymchwil i fyfyrwyr MA Arfer Proffesiynol (Addysgeg Llais) mewn Cynhadledd Gerddoriaeth


26.10.2018

Dyfarnwyd y wobr gyntaf a’r ail wobr i ddwy fyfyrwraig MA Arfer Proffesiynol (Addysgeg Llais) am eu posteri ymchwil yng Nghynhadledd Coleg Cerdd Llundain. Ffocws y gynhadledd oedd Cymwyseddau Craidd ar gyfer Addysgu Canu o fewn Addysg Uwch.

Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Kate Cubley am ei hymchwil arloesol ar gydbwysedd ac osgo. Trwy ei hastudiaeth beilot ar raddfa fach gwelwyd bod ei hymchwil ar osgo, dan y teitl Stealthy Balance, ac ymarferion ymarferol wedi cael effaith gadarnhaol ar ei myfyrwyr canu yn ystod ac ar ôl y gwersi canu. Mae Kate yn gyfarwydd â rhoi cyflwyniadau ymchwil. Yn ddiweddar dangosodd ei gwaith yng nghynhadledd Voice Geek ac fe’i henwebwyd am wobr fawreddog y BVA, Gwobr Llais Van Lawrence.

Dyfarnwyd yr ail wobr i Juliet Russell a gyflwynodd ei gwaith yn ymwneud â gweithio gyda chleifion COPD/Asthma. Arweiniodd ei hymchwil at greu pecyn cymorth sy’n cael ei ddefnyddio bellach gan fenter ‘Canu i Anadlu’ y British Lung Foundation. Yn ogystal â hyfforddi ar The Voice a The Michael McIntyre Show, mae Juliet yn hyfforddwraig gyda’r British Lung Foundation a’i hyfforddiant yn cael ei roi ar waith ar lefel genedlaethol.

Mae’r rhaglen MA sy’n arbenigo ar y llais yn rhan o gynllun cydweithredol gyda’r Voice Workshop Ltd ac Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith.

Meddai’r Cyfarwyddwr  Deborah Winter: “Roeddwn i mor falch bod ein myfyrwyr ni wedi ennill y prif wobrau. Roedd y ddau brosiect yn rhagorol a phleser o’r mwyaf oedd eu gweld yn llwyddo.”

Meddai Pennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith, Dr Annette Fillery-Travis: “Rydym wrth ein bodd dros y myfyrwyr ac mae’r anrhydedd hwn yn adlewyrchu’n glir ansawdd uchel y gwaith o fewn y rhaglen hon. Mae dysgu seiliedig ar waith wedi caniatáu i’r myfyrwyr hyn weithio O FEWN eu galwedigaeth i gael eu cydnabod yn llawn a chyfrif at eu MA.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk