Emyr Lewis: O'r syrcas i'r dosbarth


22.01.2018

Ac yntau’n berfformiwr syrcas, roedd Emyr Lewis yn gyfarwydd â jyglo nifer o bethau ar yr un pryd. Bellach mae’n rhoi'r sgiliau hynny ar waith yn y dosbarth.

Emyr headshot

Cefndir mewn hud a lledrith a pherfformiadau syrcas sydd gan Emyr. Mae wedi gweithio’n ddifyrrwr, gan dreulio ei amser yn jyglo a gwneud hud a lledrith mewn gwahanol ddigwyddiadau.  Bellach mae’n cwblhau ei hyfforddiant dysgu yn Y Drindod Dewi Sant, lle mae’n hyfforddi i ddysgu Mathemateg gyda TGCh mewn ysgolion uwchradd. Meddai Emyr: “Mae’n syndod faint o fathemateg sy’n gysylltiedig â sgiliau syrcas! Mae ochr ymarferol i fathemateg wrth ddatrys problemau. Dulliau gwahanol o ddatrys problemau yw Mathemateg Greadigol. Mae’n addysgu rheolau rhesymeg ac mae’n berthnasol i bopeth. Mae’n sbri!”

Gwnaeth Emyr ei radd israddedig mewn Peirianneg Gerddorol. Rhoddodd hon gyfle iddo archwilio ochrau hwyl a sbri Mathemateg a TGCh wrth ddatblygu ei sgiliau perfformio. Trwy ei swydd yn berfformiwr syrcas cafodd gyfle i arwain gweithdai sgiliau syrcas, lle darganfu ei awch am ddysgu. Meddai Emyr: “Er y gall y profiad fod yn heriol, mae pob diwrnod yn wahanol, yn sbort, a gwerth chweil yn y pen draw. Mentoriaid gwybodus, diddorol a chyfeillgar dros ben sy’n rhedeg y cwrs ac maen nhw wedi bod o gymorth mawr o’r cychwyn cyntaf.”

Bellach mae’n edrych ymlaen at ddefnyddio’r sgiliau a ddysgodd yn berfformiwr i ysbrydoli myfyrwyr i ddysgu mathemateg. Meddai: “I mi pos mawr yw mathemateg. Mae’n golygu rhesymu, dadansoddi a datrys problemau’n greadigol ar yr un pryd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at ddatblygu fy ngallu i addysgu mewn modd gafaelgar a chyffrous.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk