Graddedigion Academi Llais Ryngwladol Cymru yn dathlu menywod cryf y byd opera


24.07.2018

Mae myfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru yn y Drindod Dewi Sant wedi perfformio mewn cyngerdd gala gydag Opera Canolbarth Cymru i ddathlu rolau menywod cryf y byd opera.

Institute of Directors

Mae Joelene Griffiths a Monique Simone wedi graddio’n ddiweddar o’r Academi yng Nghaerdydd, lle maent wedi derbyn hyfforddiant arbenigol gan y tenor o Gymru Dennis O’Neill CBE.  Ymddangoson nhw mewn cyngerdd gala arbennig ym Mhlas Gregynog ger y Drenewydd a ddathlai fenywod pwerus y byd opera.  Curadwd y rhaglen gan Charlotte Forrest ac roedd yn cynnwys uchafbwyntiau o’r Marriage of Figaro a’r Magic Flute gan Mozart, Dido and Aeneas gan Purcell, Carmen gan Bizet a llawer mwy.  

Meddai Joelene:  “Roedd hi’n gymaint o bleser canu gyda’r cwmni hwn o fri ac mewn lleoliad mor ysblennydd!”  

Meddai Monique: “Roedd hi’n fraint ac yn brofiad grymus perfformio gyda dwy fenyw gref a thalentog arall yng nghyngerdd ‘menywod pwerus’ Opera Canolbarth Cymru.”

Mae gan Joelene radd Meistr mewn Athroniaeth o Brifysgol Newcastle, Awstralia ble bu’n astudio diolch i Ysgoloriaeth Ôl-raddedig lawn. Mae wedi canu gyda Chôr Siambr Prifysgol Newcastle ac wedi bod yn artist ifanc gyda Pacific Opera, Awstralia.

Mae rhannau operatig Joelene yn cynnwys Cherubino – The Marriage of Figaro, Alms Sister – Suor Angelica, Belinda – Dido and Aeneas, The Queen of the Night – The Magic Flute, Fiordiligi – Cosi fan Tutte ac Amina – La Sonnambula. Mae perfformiadau oratorio Joelene yn cynnwys Carmina Burana gan Carl Orff, y Messiah gan Handel a’r Christmas Oratorio gan Bach.

Headshot of Monique

Mezzo-soprano Awstralaidd/Almaenaidd yw Monique Simone. Derbyniodd ysgoloriaeth lawn i astudio’r llais clasurol yn Ysgol Uwchradd y Victorian College of the Arts, Melbourne.  Yn ystod ei chyfnod yn yr ysgol honno, bu’n dirprwyo ar gyfer rôl Dido (Dido and Aeneas), a pherfformiodd fel  unawdydd yn y Melbourne Recital Centre, Federation Square a Chanolfan Gelfyddydau Melbourne.

Cwblhaodd Monique ei gradd Baglor mewn Addysg yn Academi Celfyddydau Perfformio Gorllewin Awstralia (WAAPA), gan raddio gyda Rhagoriaeth Uchel am ei datganiad terfynol. Yn ystod ei chyfnod yn yr Academi honno, perfformiodd rannau Galatea (Acis a Galatea) a Hippolyta (A Mid-Summer Nights Dream) dan arweiniad Richard Gill. Cymerodd Monique ran yn Academi Cân Gelf Ryngwladol WAAPA lle bu’n gweithio gyda Dr Graham Johnson OBE a Mary King, ac fe’i dewiswyd i fod yn unawdydd gan berfformio gyda Graham Johnson yng Nghyngerdd Gala’r Academi yn y Government House Ballroom. 

Mae ei huchafbwyntiau yn ei gyrfa ddiweddar yn cynnwys perfformio yng Nghyngerdd NYE Vienna Pops Mark Coughlan yn Neuadd Gyngerdd Perth, a dod ag Opera i gymunedau anghysbell Broome a Derby fel unawdydd yn Opera Under the Stars. Ymhlith y gwobrau nodedig mae Monique wedi’u derbyn mae Lleisydd Hŷn mwyaf nodedig  Gŵyl Gerdd Gogledd Perth a Gwobr Cynghrair Tramor Brenhinol Perth i Gantorion Ifanc. Yn 2017, mwynhaodd weithio gyda chorws Opera Gorllewin Awstralia yn Tosca a The Merry Widow.

Cafodd Academi Llais Ryngwladol Cymru ei chreu gan y tenor rhyngwladol o fri Dennis O'Neill. Bellach mae’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan gynnig i artistiaid ifanc amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw lle gallant weithio gyda rhai o’r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr gwadd uchel eu parch a sêr rhyngwladol o fyd yr opera. Mae’n athrofa addysgol gyda’r gorau yn y byd sy’n paratoi egin artistiaid ar gyfer newidiadau cyflym a chyson y diwydiant perfformio opera.

Yn 2017, lansiodd yr Academi ei rhaglen israddedig gyntaf. Mae’r cwrs BA Astudiaethau Lleisiol yn rhaglen ddwy flynedd ddwys a galwedigaethol a arweinir gan y diwydiant. Fe’i dyluniwyd i baratoi cantorion ifanc ar gyfer hyfforddiant proffesiynol pellach trwy roi iddynt hyfforddiant lleisiol, sgiliau iaith, gallu cerddorol, gallu llwyfan, a'r sgiliau galwedigaethol y bydd arnynt eu hangen i adeiladu gyrfa yn y diwydiant.  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk