Gwaith yr Athro Tim Davies yn ymddangos ar hyn o bryd mewn dwy arddangosfa


26.03.2018

Mae gwaith Tim Davies, Athro mewn Celf Gain ac Uwch Ddarlithydd yng Ngholeg Celf Abertawe, yn ymddangos ar hyn o bryd mewn dwy arddangosfa sydd ar daith ledled y Deyrnas Unedig.

Tim o flaen ei waith diweddar 120 metr o hyd o’r enw Figures on the Foreshore yn Battersea, a gomisiynwyd gan Thames Tideway Tunnel (llun Bridget Sawyers).

 

Mae Casgliad Cyngor y Celfyddydau, a reolir gan Ganolfan y Southbank, wedi casglu ynghyd waith gan ystod amrywiol o artistiaid gan gynnwys Karla Black, Prunella Clough, Bridget Rileya a Cornelia Parker yn yr arddangosfa On Paper, sy’n cynnwys un o ddarnau llosg Tim, ‘Untitled (Nail Drawings)’. Bydd yr arddangosfa'n ymweld ag Oriel Glynn Vivian, Abertawe rhwng 29 Medi a 25 Tachwedd.

Mae In Quotes, sydd wedi’i guradu gan Ann-Marie James gyda chymorth Karsten Schubert, yn canolbwyntio ar collage a chyfosodiad mewn celf gyfoes. Mae’r arddangosfa i’w gweld yn y Gerald Moore Gallery, Llundain tan 19 Mai, ar ôl dechrau ar ei thaith yn yr East Gallery, Norwich fis Awst diwethaf.  Cafwyd adolygiad ffafriol i’r arddangosfa yn Art Monthly, sy’n defnyddio’r geiriau ‘quietly fascinating’ i ddisgrifio cyfres Tim o gardiau post wedi’u sandio. Yn ogystal dangosir gwaith gan Susan Hiller a John Stezaker.

Ac yntau’n hanu’n wreiddiol o Sir Benfro, mae Tim wedi gweithio yn yr ysgol gelf yn Abertawe am ryw ugain mlynedd gan barhau i arfer ei grefft fel artist.  Mae wedi ennill pob prif wobr ym maes celf weledol yng Nghymru, gan gynnwys y Fedal Aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwobr Agored Mostyn, Gwobr Cymru Greadigol a gwobr Wakelin.  Cafodd ei gynnwys ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Celf Weledol Ryngwladol gyntaf yr Artes Mundi a chynrychiolodd Gymru mewn sioe unigol yn y Venice Biennale. Yn ogystal â gweithio fel artist gweledol, mae wedi cyd-sefydlu a churadu’r tair arddangosfa Locws International gyntaf er mwyn dod ag artistiaid rhyngwladol a Chymreig at ei gilydd i weithio mewn ffordd safle-ymatebol yn Abertawe. Hefyd mae wedi curadu Ground: cyfres o arddangosfeydd i arddangos gwaith artistiaid ifanc a datblygol, nifer ohonynt wedi astudio yng Ngholeg Celf Abertawe, ac sydd wedi mynd yn eu blaenau maes o law i gael gyrfaoedd llwyddiannus fel artistiaid, megis Alex Duncan a Hannah Downing.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk