Gwobr Howard Tanner i Amy


10.07.2018

Amy White yw derbynnydd gwobr Dr Howard Tanner Prize ar gyfer cwrs TAR Uwch mewn Mathemateg yn Seremoni Raddio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a gynhelir heddiw yn Neuadd Brangwyn Abertawe.  

Amy White

Cyflwynwyd y wobr i Amy er mwyn cydnabod ei chyflawniad mewn Mathemateg.  Cyflwynir y wobr er cof am Dr Howard Tanner, cyn ddarlithydd ac addysgwr ac ymchwilydd uchel ei barch mewn Mathemateg.

Dywed Amy White, sy’n dod o Benybont: “Mae wedi bod yn ddiwrnod anhygoel ac yn fendigedig i gael graddio heddiw.  Mae wedi bod yn flwyddyn anodd ond more wobrwyol.  Roedd y wobr yn synod mawr ac yn anrhydedd anferth.  Rwyf wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn dyfynnu Howard Tanner gydol fy aseiniadau a’m hastudiaethau, yn cymhwyso pob dim rwyf wedi’i ddysgu yn ymarferol”.

“Rwyf wedi cael swydd yn dysgu Mathemateg yn Ysgol Gyfun Olchfa Comprehensive, yn dechrau ym mis Medi.  Rwy methu aros i ddechrau!“