Gwobrwywyd Cerddorfa Liniaduron Abertawe â phreswyliad gyda National Theatre Wales


03.12.2018

Gwobrwywyd Cerddorfa Liniaduron Abertawe â phreswyliad gyda National Theatre Wales. Mae Cerddorfa Liniaduron Abertawe am ymchwilio i ffyrdd newydd o berfformio a chyfansoddi drwy’r cysyniad o gael eu datglymu.

Untethered yw’r ymchwilio a’r datblygu ar gyfer opera electronig, sy’n defnyddio technolegau diwifr i ddilyn symudiadau ystumiol y perfformwyr. 

Gwnaiff y data a ddarperir gan y dilyn hwn alluogi Cerddorfa Liniaduron Abertawe i greu offerynnau digidol newydd, datblygu ei meddalwedd a thechnolegau caledwedd presennol, ac ehangu eu harferion celfyddydau perfformio.

"Mae cerddorfa liniaduron, o ran ei natur, yn  rhyngddisgyblaethol. Mae ein harferion yn croesi gwahanol ffiniau cerddorol a pherfformio. Mae gweithio gyda National Theatre Wales a chael ein cynorthwyo ganddynt wrth ddatblygu ein harferion celfyddydau perfformio a chael ein symud o ofod 2D i un 3D wedi ein cyffroi yn fawr” meddai Dr Jenn Kirby, Cyfarwyddwr Cerddorfa Liniaduron Abertawe a Darlithydd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Mae Preswyliadau a leolir yn gyfleoedd unigryw i dreulio amser yn ymchwilio ac yn datblygu, gan edrych ar syniadau newydd ar gyfer perfformio, sydd wedi’u  mewnosod o fewn lleoliad neu gymuned. Dyma gyfle i chi lunio eich preswyliad chi eich hun, un lle y gallwch yrru ymlaen eich arfer artistig ac archwilio’r nodweddion unigryw hynny sy’n rhan annatod o’r genedl.”  - National Theatre Wales

Mae Cerddorfa Liniaduron Abertawe yn defnyddio rheolyddion gemau sydd wedi’u hacio, gliniaduron a synwyryddion i greu a pherfformio cerddoriaeth arbrofol, cerddoriaeth glasurol gyfoes, a cherddoriaeth electroacwstig ac electronig.  Defnyddir rheolyddion i ddilyn ystumiau perfformwyr a symudiadau theatraidd, gan roi rhyw elfen gorfforol unigryw i gerddoriaeth electronig a chreu profiad clyweled symbiotig, ar yr un pryd. Mae Cerddorfa Liniaduron Abertawe yn bwriadu ymestyn 

ffiniau perfformio cerddoriaeth electronig. Gwnaethant lansio eu halbwm début,  loadbang! ym mis Medi 2017. 

www.swansealaptoporchestra.com 

Mae Dr Jenn Kirby yn gyfansoddwr, yn berfformiwr, yn ddarlithydd ac yn dechnolegydd cerddorol. Mae’n addysgu technoleg cerddoriaeth a chyfansoddi yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae eu hallbwn yn cynnwys cyfansoddi offerynnol cyfoes, cerddoriaeth electroacwstig, celfyddyd sain, cerddoriaeth sŵn, perfformiadau cerddorfa liniaduron, theatr gerdd ac electroneg fyw unigol. Mae Dr Kirby yn weithredol iawn o ran perfformio cerddoriaeth electronig, fel perfformiwr a datblygwr meddalwedd. Mae’n adeiladu meddalwedd ac yn ailddefnyddio at ddibenion eraill reolyddion gemau fel rhyngwynebau cerddorol er mwyn creu a pherfformio cerddoriaeth theatraidd, a cherddoriaeth electronig fyw, sydd yn aml yn ddoniol.

www.JennKirby.com

Mae Simon Kilshaw yn gyfansoddwr, yn berfformiwr, yn artist sonig, yn ysgrifennwr caneuon, yn gynhyrchydd, yn ddylunydd meddalwedd, yn ddyfeisiwr, yn adeiladwr offerynnau, yn rhaglennydd systemau, ac yn Grëwr Digidol drwy godio. Mae Simon yn dyfeisio offerynnau cerddorol newydd gan ddefnyddio amrywiaeth eang o dechnolegau digidol, o synwyryddion a chaledwedd dilyn hyd at amgylchoedd sydd wedi’u codio’n bur ac mae’n cyfansoddi  repertoire newydd ar eu cyfer. Mae Simon yn disgrifio ei ymchwil fel "Digital Lutherie". Simon yw Cyfarwyddwr Rhaglen Technoleg Cerddoriaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ysbrydolir ei waith gan arloeswyr peiriannau sŵn electronig yr 20fed ganrif gynnar, yn enwedig y mudiad Dyfodolaeth Eidalaidd.

www.simonkilshaw.com 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk