Gwthio’r ffiniau mewn Hyfforddi a Mentora


13.12.2018

Yn ddiweddar mae Voice Workshop Ltd wedi elwa o waith arloesol y tîm Dysgu Seiliedig ar Waith yn y Drindod Dewi Sant, a gyflwynodd dri diwrnod ysgogol o hyfforddi a mentora i ugain o athrawon canu ar yr MA Arfer Proffesiynol (Addysgeg Llais).  

Bu Annette Fillery-Travis, uwch hyfforddwr, ymchwilydd ac awdur, ar y cyd â Mair O’Connor, sy’n Gymrawd Siartredig o’r Sefydliad Siartredig Datblygiad Proffesiynol, yn addysgu theori a sgiliau ymarferol i grŵp o ddysgwyr brwd.

Ymhlith y garfan fywiog roedd Dr Jenevora Williams, arbenigwr mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig ym maes addysgu lleisiau ifanc. “Eisoes mae wedi dechrau llywio fy arfer,” meddai Jenevora. “Fel athrawon llais, mae mor hawdd gorhyfforddi. Rwyf bellach yn siarad llai, yn gwrando mwy ac yn cael y myfyrwyr i ddatrys problemau drostyn nhw eu hunain. Rwyf wedi dechrau ymchwilio i’r maes hwn yn ddiweddar ac rwy’n awyddus i weld i ble bydd hyn yn arwain. Rwyf eisoes yn gwneud cysylltiadau â safbwyntiau eraill mewn addysgeg.”

Meddai Deborah Winter, cyfarwyddwr Voice Workshop Ltd:  “Mae hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn gan ei fod yn galluogi athrawon i ystyried eu harfer o safbwynt newydd. Bydd yn ddiddorol gweld sut y byddan nhw’n ymgorffori’r gwaith yn eu harfer eu hunain.”

Meddai Annette Fillery-Travis: “Dyma enghraifft wych o’r modd y gall hyfforddi a mentora fod o wir fudd i bob gweithiwr proffesiynol. Roedd yn wych gweld y myfyrwyr hyn yn y gynhadledd ar Hyfforddi a Mentora yn y Gweithle yn Abertawe ar 28 Tachwedd!”

Yn ddiweddar mae Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith wedi ymuno â’r darparwr addysg blaenllaw Voice Workshop i ddarparu MA Arfer Proffesiynol mewn Addysgeg Llais. Lluniwyd yr MA yn benodol ar gyfer athrawon canu sy’n ceisio gwell dealltwriaeth o wyddoniaeth y llais, acwsteg, niwrowyddoniaeth ac addysgeg addysgu. Fe’i darperir gan ymarferwyr llais ac academyddion blaenllaw megis Dr Jenevora Williams, yr Athro David Howard, laryngolegydd y glust, y trwyn a’r gwddf Natalie Watson a Dr Jane Oakland.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk