Gwyddonydd Neil Pearson yn cael ei wneud yn Athro Ymarfer


11.07.2018

Mae Neil Pearson wedi cael ei wneud yn Athro Ymarfer yn ystod Seremoni Raddio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a gynhelir yn Abertawe yr wythnos hon.

NeilPearson

Mae’r Athro Pearson yn Brif Wyddonydd gyda dros 15 mlynedd o brofiad o greu offer manwl ar gyfer profion annistrywiol a delweddu namau mewn strwythurau dur enfawr yn y diwydiant petrocemegol.  Fel Athro Ymarfer yng Nghyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg a gyda dros 20 o gyhoeddiadau academaidd i’w enw, mae’r Athro Pearson wedi goruchwylio yn llwyddiannus nifer o raglenni ymchwil academaidd diwydiannol ar lefel MSc a PhD, ac ar hyn o bryd, mae’n oruchwyliwr diwydiannol i dri myfyriwr doethurol.

Mae’r Athro Pearson wedi arwain gyda dylunio a datblygu nifer o systemau archwilio blaenymyl masnachol a all leihau peryglon effeithiau amgylcheddol a sicrhau diogelwch. O greu technegau synhwyro newydd i greu systemau robotig o bell, mae’n ymwneud â’r ystod lawn o ddisgyblaethau peirianneg, ac yn ddiweddar, rhoddwyd iddo ei batent cyntaf am ddull synhwyro a ddefnyddir ar brif gynnyrch ei gyflogwr.

Yn frodorol o Sir Gaerfyrddin, graddiodd yr Athro Pearson o Brifysgol Abertawe yn 2003 gyda gradd MEng dosbarth cyntaf mewn Electroneg gyda Chyfrifiadureg, a dechreuodd ar ei yrfa broffesiynol fel peiriannydd meddalwedd yn ‘Silverwing’, cynhyrchwr offer profi annistrywiol blaenllaw a leolir hefyd yn Abertawe. Yn ystod cyfnod ei gyflogaeth, parhaodd â’i addysg ac enillodd radd MPhil mewn biometreg leferydd yn 2011, i’w ddilyn gan PhD mewn technoleg archwilio magneteg yn 2015.

Wedi i Eddyfi Technologies brynu Silverwing yn ddiweddar, mae’r Athro Pearson yn croesawu ei rôl  newydd fel prif wyddonydd gyda’r bwriad o ddatblygu o’r newydd ddulliau a thechnegau delweddu, synhwyro ac archwilio o bell.

Mae’n dechnolegydd blaenllaw yn y sector diwydiannol strategol-bwysig hwn, ac yn arweinydd diwydiannol mewn nifer o bartneriaethau cydweithredol rhwng prifysgolion, gan gynnwys ymchwil a datblygu blaenymyl cydweithredol â grŵp ymchwil NDT yn Y Drindod Dewi Sant. Gyda dros 20 o gyhoeddiadau academaidd i’w enw, mae’r Athro Pearson wedi goruchwylio yn llwyddiannus nifer o raglenni ymchwil academaidd diwydiannol ar lefel MSc a PhD, ac ar hyn o bryd, mae’n oruchwyliwr diwydiannol i dri myfyriwr doethurol

Mae Neil Pearson yn Brif Wyddonydd gyda dros 15 mlynedd o brofiad o greu offer manwl ar gyfer profion annistrywiol a delweddu namau mewn strwythurau dur enfawr yn y diwydiant petrocemegol.

Mae’r Athro Pearson wedi arwain gyda dylunio a datblygu nifer o systemau archwilio blaenymyl masnachol a all leihau peryglon effeithiau amgylcheddol a sicrhau diogelwch. O greu technegau synhwyro newydd i greu systemau robotig o bell, mae’n ymwneud â’r ystod lawn o ddisgyblaethau peirianneg, ac yn ddiweddar, rhoddwyd iddo ei batent cyntaf am ddull synhwyro a ddefnyddir ar brif gynnyrch ei gyflogwr.

Yn frodorol o Sir Gaerfyrddin, graddiodd yr Athro Pearson o Brifysgol Abertawe yn 2003 gyda gradd MEng dosbarth cyntaf mewn Electroneg gyda Chyfrifiadureg, a dechreuodd ar ei yrfa broffesiynol fel peiriannydd meddalwedd yn ‘Silverwing’, cynhyrchwr offer profi annistrywiol blaenllaw a leolir hefyd yn Abertawe. Yn ystod cyfnod ei gyflogaeth, parhaodd â’i addysg ac enillodd radd MPhil mewn biometreg leferydd yn 2011, i’w ddilyn gan PhD mewn technoleg archwilio magneteg yn 2015.

Wedi i Eddyfi Technologies brynu Silverwing yn ddiweddar, mae’r Athro Pearson yn croesawu ei rôl  newydd fel prif wyddonydd gyda’r bwriad o ddatblygu o’r newydd ddulliau a thechnegau delweddu, synhwyro ac archwilio o bell.

Mae’n dechnolegydd blaenllaw yn y sector diwydiannol strategol-bwysig hwn, ac yn arweinydd diwydiannol mewn nifer o bartneriaethau cydweithredol rhwng prifysgolion, gan gynnwys ymchwil a datblygu blaenymyl cydweithredol â grŵp ymchwil NDT yn Y Drindod Dewi Sant.