Gŵyl Ffrinj Y Drindod Dewi Sant


30.04.2018

I ddathlu dyfodiad yr Ŵyl Gyfryngau Celtiadd i Lanelli, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi trefnu Gŵyl Ffrinj sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc leol gael blas o weithgareddau’n ymwneud â’r diwydiannau creadigol drwy gyfres o weithdai a digwyddiadau. Cynhelir y digwyddiadau rhwng dydd Mercher, Mai 2ail a dydd Gwener, Mai 4ydd.

Creu:Create

Mae’r sesiynau’n adlewyrchu’r math o weithgareddau sy’n cael eu cynnig fel rhan o’r cyrsiau sy’n cael eu darparu gan y Brifysgol ar draws ei champysau yng Nghaerfyrddin, Abertawe, Llambed a Chaerdydd.

I weld amserlen lawn o'r gweithgareddau a fydd yn cael eu cynnig yn rhan o'r wyl, cliciwch yma: Celtic Media Festival_Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd

Os oes diddordeb gyda chi archebu lle ar un neu fwy o’r sesiynau, cysylltwch â digwyddiadau-events@uwtsd.ac.uk