James yn derbyn Gwobr Aroesedd Philip Morgan i Raddedigion


10.07.2018

James Marshall Neucker yw enillydd cyntaf Gwobr Arloesedd Phillip Morgan ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ar lefel Meistr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Phil Morgan Prize

LLun:  Yr Athro Michel Fernando, Mrs Janine Morgan, James, Rachel Morgan, Graham Howe

Cyflwynwyd y wobr gan Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor yn seremoni radio heddiw a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Abertawe.

Roedd yr Athro Morgan yn Gyd-Sylfaenydd a Phrifweithredwr Power and Water, cwmni technoleg amgylcheddol a leolir yn Abertawe sy’n arbenigo mewn dylunio, datblygu a gwnaethuro a chyflewnwi systemau trin dŵr a gwastraff dŵr sy’n seiliedig ar drydan.  Fe’i gwnaethpwyd yn Athro Ymarfer yng Nghyfadran Pensaerniaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg yn 2016 cyn ei farwolaeth drasig a chyn-amserol yn gynharach eleni.

Bu’r Athro Morgan yn allweddol wrth hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol y cwmni trwy weithio gyda STEM Cymru i noddi Ysgol Bryntawe, i ennill 2 brosiect STEM yn olynol, y cyntaf ar gyfer celloedd Tanwydd Microbiaidd a’r ail, ar gyfer Safle Dŵr Yfed Solar. Ymgymerodd hefyd â phartneriaeth academaidd gyda UWTSD, a arweiniodd at ddatblygiad Gradd Meistr Integredig mewn Ynni Adnewyddol a Thriniaeth Dŵr Uwch a wnaeth hefyd arwain at ddatblygiad PURO, menter ar y cyd rhwng Power and Water a’r Brifysgol.

Meddai James: "Roedd yn hyfryd i dderbyn y wobr gan Power and Water.  Roedd yn wych i weithio gyda Phil ddechrau’r flwyddyn; roedd yn arbennig.  Wnai fyth anghofio’r wobr hon; mae’r gwaith wedi bod yn wych”.