Jamie yn anelu’n uchel


06.09.2018

Mae Jamie Davies newydd raddio gyda BA Dylunio Graffig o Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, mae ei yrfa wedi dechrau eisoes ac mae wedi bachu swydd a hanner yn ddylunydd graffig dan hyfforddiant gyda Sky Creative.

Sky Creative

Meddai Jamie: “Ar hyn o bryd, dwi’n hyfforddi yn asiantaeth Sky Creative yn ddylunydd graffig. Rwy’n gweithio’n benodol i Sky Sports, yn yr union ystafell lle mae’r newyddion yn cael eu darlledu. Dwi’n gweithio gyda phedwar o bobl arall ac rydyn ni'n gweithio'n gyfan gwbl i Sky Sports, pryd bynnag y bydd angen gwaith dylunio.”

Bwriad gwreiddiol Jamie oedd astudio Cyfrifiadureg. Fodd bynnag, ar ddiwedd y chweched, gwelodd fod ei radd mewn Dylunio Graffig yn llawer gwell a dyma fe’n penderfynu y byddai’n well ganddo ddilyn gyrfa yn y celfyddydau.

Cyfarfu am y tro cyntaf â’r tîm o Sky Creative yn Wythnos Ddylunio, digwyddiad blynyddol a gynhelir gan Goleg Celf Abertawe bob blwyddyn sy’n rhoi profiad go iawn o weithio yn ôl briff byw gyda chwmnïau megis Sky Creative, Animal a Waters Creative. Meddai Jamie: “Roedd yr Wythnos Ddylunio’n anhygoel oherwydd dyna roddodd i mi’r cyfleoedd sydd gen i nawr. Roedd yn drobwynt enfawr i mi.”

Nid Jamie yw aelod cyntaf ei deulu i fynd i’r Drindod Dewi Sant chwaith. Meddai: “Graddiodd Tad-cu o Goleg Celf Abertawe yn ddyn ifanc a mynd yn ei flaen i weithio’n bensaer. Dyluniodd adeiladau yn Llundain ac Aberhonddu ac roedd hefyd yn rhan o ddylunio Theatr y Grand yn Abertawe. Astudiodd fy mrawd yma, felly roeddwn i’n gwybod fy mod i'n dod i brifysgol gyfeillgar.

“Mae Dinefwr yn adeilad gwych, mae’n fodern iawn ei naws sydd â chynllun heb ei ail. Mae’r stiwdios lle rydyn ni’n creu gwaith celf ar ochr chwith yr adeilad, gan gynrychioli ochr chwith yr ymennydd – yr ochr greadigol. Mae'r ystafell Mac, lle mae llawer o’r gwaith manylach yn digwydd, ar yr ochr dde i ddangos ochr ddadansoddol yr ymennydd. I mi, mae’n rhyfeddol!”

Cymorth y staff addysgu a helpodd Jamie trwy rai o agweddau anoddaf y cwrs. Meddai: “Roedd y staff addysgu’n arbennig. Roedd fy ail flwyddyn yn anodd, bu farw aelod o'r teulu ac roedd hi’n flwyddyn galed. Ond roeddwn i’n gallu siarad â nhw ac roedden nhw’n gefn i mi. Dydw i ddim yn credu y byddwn i wedi dod i ben oni bai amdanyn nhw.

“Y cyfan y galla i ei ddweud yw bod y dyfodol yn agored – pe baech chi wedi gofyn i mi dair blynedd yn ôl a oedd unrhyw bosibilrwydd bach y byddwn i’n gweithio i Sky. Byddwn i wedi dweud nad oedd gen i obaith caneri. Mae’n anhygoel.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk