John Iley yn ddarlithydd gwadd yn y Drindod Dewi Sant


01.03.2018

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu John Iley yn ddarlithydd gwadd yn Ysgol Peirianneg y brifysgol yr wythnos hon.

John Iley lecture

Teitl y ddarlith oedd “Engineering, Motorsport, Integration, and the Future,” ac roedd ar gyfer myfyrwyr israddedig yn astudio Peirianneg Fodurol neu Beirianneg Chwaraeon Moduro.  Roedd hefyd yn rhan o gynhadledd a gynhaliwyd yn yr Ysgol dan y teitl “Y Myfyriwr Chwaraeon Moduro: AB i AU.”

Meddai: “Mae’n anrhydedd fawr cyflwyno’r ddarlith hon i ystafell yn llawn o fyfyrwyr chwaraeon moduro heddiw.  Allaf i ddim meddwl am well CV na gallu dweud eich bod fel myfyriwr wedi gweithio ar gerbyd modur a aeth ymlaen i gystadlu, neu ennill hyd yn oed.  Mae hynny’n beth da i ddarpar gyflogwr ei weld, mae’n berffaith a dweud y gwir.  Dydw i ddim yn ymwneud â’r Drindod Dewi Sant drwy ddamwain.  Rwy’n ymwneud â hi am fod hynny’n apelio.”

Penodwyd Mr. Iley yn Athro Ymarfer yn 2017 a bellach mae’n gweithio’n agos â myfyrwyr peirianneg chwaraeon moduro’r Ysgol.  Ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda rhai o’n myfyrwyr ar nifer o brosiectau aerodynameg chwaraeon moduro a arolygir gan y Darlithydd Tim Tudor.  Yn ystod y ddarlith, cyflwynwyd dogfen swyddogol iddo i gydnabod ei rôl o fewn yr Ysgol.  

Mae Jack Bringeland yn fyfyriwr israddedig a aeth i’r ddarlith.  Meddai: “Roedd hi’n ddiddorol iawn dysgu am agweddau cudd F1, heriau y tu ôl i’r llenni, helbulon o ddydd i ddydd a sut mae Red Bull yn datrys problemau.”

Mae John Iley wedi gweithio ym maes chwaraeon moduro er 27 mlynedd, a’r 18 mlynedd diwethaf yn Fformiwla Un.  Ac yntau’n arbenigo ym maes aerodynameg a rheolaeth dechnegol, bu’n rhan o raglenni sydd wedi ennill llawer o rasys a Phencampwriaethau Gyrwyr/Adeiladwyr/Tîm ym maes F1, Indycar, Sbortsceir a GT. Dros y blynyddoedd diwethaf mae John wedi bod yn Bennaeth Aero gyda Ferrari a McLaren cyn dod yn Gyfarwyddwr Technegol gyda Caterham. Ar ôl graddio o Brifysgol Coventry, bu’n gweithio ar brofion twnnel gwynt a dadansoddi data prototeipiau chwaraeon i Brun Technics.   Yn 1991 cyflogwyd John yn aerodynamegydd  ar sbortsceir Allard J2X-C a Spice, ac yn dilyn hynny bu’n gweithio ar ddatblygu Indycar ar gyfer Newman-Haas, Lola Cars a Swift Engineering. Yn 1997 symudodd John i Formula Un gyda Jordan Grand Prix fel Uwch Aerodynamegydd, gan ddod yn Bennaeth Aerodynameg yn 1998. Yn 2002 dilynodd Mike Gascoyne i Renault F1, ac yna ymunodd â Ferrari yn 2003 fel Pennaeth Aerodynameg. Ymunodd John â McLaren Racing yn 2010, gan symud wedyn i Caterham F1 yn Gyfarwyddwr Perfformiad yn 2012, ac etifeddu rôl Cyfarwyddwr Technegol yn 2014.   Ar hyn o bryd John yw Cyfarwyddwr a Sylfaenydd ILEY DESIGN Limited.  Sefydlwyd y cwmni er mwyn dod â’r wybodaeth, y strategaeth  a’r dechnoleg o amgylchedd cystadlu eithafol y trac rasio a’u cymhwyso nid yn unig i gerbydau, ond hefyd i fyd busnes a’i gynnyrch.   Mae ganddo bartneriaeth dechnegol hefyd â TotalSim, arbenigwyr Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol (CFD), ac mae’n gweithio gyda nhw ar nifer o brosiectau.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk