Juliet Davenport OBE


08.03.2018

Juliet Davenport OBE yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Good Energy, cwmni yn Chippenham oedd yn un o’r cwmnïau cyntaf yn y DG i gynhyrchu a chreu trydan 100% adnewyddadwy.

Headshot of Juliet

Mae Juliet yn entrepreneur yn y diwydiant adnewyddadwy ac adeiladodd Good Energy gan gychwyn ar raddfa fach fwy na 15 mlynedd yn ôl. Ei nod yr adeg honno, fel nawr, oedd mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, helpu i ddarparu sicrwydd ynni i’r DG, a rhoi cyfle i gwsmeriaid brynu trydan sy’n 100%

Mae Juliet yn credu yn y rôl y mae ynni adnewyddadwy’n gallu ac yn gorfod ei chwarae mewn strwythur cyflenwi ynni amrywiol sy’n gynaliadwy’n amgylcheddol ac yn fforddiadwy’n economaidd, a deilliodd y gred honno o’i diddordeb cynnar mewn newid yn yr hinsawdd a astudiodd yn rhan o’i gradd ffiseg ym Mhrifysgol Rhydychen. Cadarnhawyd ei barn maes o law wrth iddi weithio ar interniaeth gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ar Ynni. Yn ystod y cyfnod hwnnw y sylweddolodd na fyddai gwleidyddiaeth yn gyrru’r newid yr oedd ei angen.

Y cefndir hwn a arweiniodd at greu Good Energy sydd â model busnes unigryw sy’n defnyddio cytundebau prynu pŵer i brynu trydan adnewyddadwy gan rwydwaith cynyddol o gynhyrchwyr annibynnol bach a maint canolig sydd wedi’u gwasgaru ar draws y DG.

Roedd Good Energy yn un o sylfaenwyr y Gyfnewidfa Stoc Gymdeithasol ac mae wedi gosod y safon yn y farchnad ynni am gwmnïau sy’n gyfrifol yn foesegol ac yn gymdeithasol, gan brofi ei bod yn berffaith bosibl gwneud hynny wrth gynnal ar un pryd egwyddorion busnes masnachol cadarn sy’n gwneud elw.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk