Lansiad Sir Gâr Greadigol yn yr Ŵyl Gyfryngau Celtaidd


30.04.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at lansiad swyddogol Sir Gâr Greadigol – rhwydwaith proffesiynol newydd a fydd yn dod â gweithwyr ac ymarferwyr creadigol a digidol y rhanbarth at ei gilydd - a gynhelir yn Y Ffwrnes, Llanelli ddydd Iau yma, Mai 3ydd rhwng 8.30yb a 9.30yb.

Creative Carmarthenshire

Mae’r rhwydwaith yn rhan o brosiect ymgysylltu ehangach sydd ynghlwm â Chanolfan S4C Yr Egin ac yn cael ei gyllido drwy ‘Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020’, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

Yn rhan o'r lansiad, bydd sesiwn blasu o'r math o ddigwyddiadau y bydd yn cael eu trefnu fel rhan o'r hwydwaith lle byddwn yn holi: “Sut y gall cynhyrchydd yng Nghymru fynd ati i greu cynnwys ar gyfer y farchnad ryngwladol?  A beth yw'r heriau sy'n rhaid eu goresgyn?” 

Yng nghwmni’r cynhyrchwyr drama Roger Williams (Bang); Ed Talfan (Craith) a Chomisiynydd Drama S4C, Gethin Scourfield byddwn y panel yn trafod eu gwaith a’u taith i'r farchnad ryngwladol.

Cynhelir y lansiad yn Y Ffwrnes, bore dydd Iau, Mai 3ydd rhwng 8.30yb a 9.30yb.  Gweinir brecwast yn ystod y digwyddiad hefyd.

Os oes gyda chi ddiddordeb mynychu'r digwyddiad neu os hoffech wybod mwy am y rhwydwaith, mae croeso i chi gysylltu drwy ebostio yregin@pcydds.ac.uk

 

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 07449 998476 / 01267 676908