Lansio MBA newydd gyda HKMA


04.07.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio rhaglen MBA newydd gyda'i phartner cydweithredol, Cymdeithas Rheoli Hong Kong (HKMA).

Llun: Dr Victor Lee, Prifathro HKMA a'r Athro Simon Haslett

Cynhaliwyd y lansiad yn ystod Gwobrau Rhagoriaeth mewn Hyfforddiant a Datblygiad a gynhaliwyd yn Hong Kong yn ddiweddar. Mae'r gwobrau mawreddog yn unigryw yn Hong Kong ac yn rhoi cydnabyddiaeth gyhoeddus o gyflawniadau mewn hyfforddiant a datblygiad i unigolion yn ogystal â sefydliadau.

Cymerodd yr Athro Simon Haslett, Dirprwy Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Ymgyfoethogi) ran yn lansiad y ddarpariaeth MBA newydd fel rhan o Seminar Gwobrau Hyfforddiant HKMA.

Mae'r bartneriaeth rhwng UWTSD a HKMA wedi cymryd arwyddocâd ychwanegol yn ddiweddar yng ngoleuni'r Datganiad ar y Cyd a lofnodwyd gan Lywodraethau Hong Kong a DU ym mis Mawrth eleni, sy'n cynnwys ymrwymiad i wella cydweithredu addysgol rhwng y DU a Hong Kong. Roedd yr Athro Haslett wrth ei fodd i gwrdd â Dr Law Chi-kwong, yr Ysgrifennydd dros Lafur a Lles yn ystod y digwyddiad ac i drafod cydweithrediad.Rhoddodd Dr Victor Lee, Pennaeth HKMA, annerchiad o groeso gan bwysleisio pwysigrwydd y bartneriaeth a’r MBA newydd i'r portffolio o raglenni a gynigir gan HKMA.

Ymatebodd yr Athro Haslett gydag araith yn dathlu'r bartneriaeth ac yn nodi bod 2019 yn nodi 10fed pen-blwydd ei pherthynas â Chymru. Dywedodd hefyd fod "rhaglenni MBA a DBA y Brifysgol a ddarperir trwy HKMA yn darparu cyfleoedd cyffrous i gyfrannu at strategaethau datblygu proffesiynol cwmni, gan roi cyfle i unigolion wella sgiliau a chael cymwysterau uwch, tra'n cynnal ymchwil sy'n canolbwyntio ar fusnes a fydd nid yn unig o ddiddordeb i'r myfyriwr ond hefyd o werth i'r cwmni ".

Yn dilyn yr areithiau, cyfnewidodd Dr Lee a'r Athro Haslett anrhegion i nodi lansiad y rhaglen MBA.

Yn ystod ei ymweliad â Hong Kong, cafodd yr Athro Haslett hefyd y cyfle i gwrdd â rhwydwaith cyn-fyfyrwyr y Brifysgol yn Hong Kong a chyfarfod â'r Cyngor Prydeinig.

Mae HKMA wedi gweithio gyda Phrifysgol Cymru er 2009 a lansiodd y wobr DBA mewn cydweithrediad â’r Brifysgol ym mis Ebrill 2017 sydd eisoes wedi croesawu tri o fyfyrwyr sy'n derbyn y rhaglen.