Laura Perille


08.03.2018

Mae Boston, Massachusetts yn amgylchedd addysg arbennig o heriol.  Ac mae Laura Perille yn rym unigryw dros degwch mewn addysg.  

Laura Perille

Mae’i chwmni, Edvestors, yn sicrhau bod buddsoddi dyngarol yn gwneud gwahaniaeth i’r cymunedau lleiaf breintiedig yn Rhanbarth Ysgolion Unedig Boston. Mae Laura wedi sefydlu enw da yn rhyngwladol am ei harweinyddiaeth drwy sicrhau bod penderfyniadau wedi’u gwreiddio mewn profi tystiolaeth.  

Mae wedi meithrin cynghrair unigryw o arweinwyr barn a gwneuthurwyr penderfyniadau ym meysydd cyhoeddus, preifat a llywodraeth i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion, athrawon a’u cymunedau.   

Mae Laura wedi gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau dinesig a benodwyd gan Faer neu Bwyllgor Ysgolion Boston gan gynnwys y Pwyllgor Cynghori Allanol ar Ddewis Ysgol (2012-13) a gafodd y cyfrifoldeb o ail-lunio system Boston o neilltuo myfyrwyr; y Tîm Pontio Addysg ar gyfer y Maer Martin J. Walsh (2013-14); a’r Pwyllgor Chwilio am Oruchwyliwr ar gyfer Ysgolion Cyhoeddus Boston (2014-15). Yn 2016, derbyniodd Laura wobr genedlaethol Addysg y Celfyddydau gan y sefydliad Americans for the Arts (AFTA) ac fe’i penodwyd yn ddiweddar i Gomisiwn Addysg Cymru.  Mae gyrfa Laura ym maes rheoli dielw wedi canolbwyntio ar fodloni anghenion plant a theuluoedd yn Boston. Cyn dechrau gydag EdVestors, roedd Laura’n arwain y Perille Consulting Group, a chyn hynny bu’n gweithio fel Cyfarwyddwr Addysg i Crittenton Hastings House, Dadansoddwr Polisïau i Community Catalyst/Families USA a Chyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer y Greater Boston Food Bank. A hithau wedi graddio o Brifysgol Brown, mae Laura a’i theulu’n byw yn Boston, ac mae ei phlant wedi mynychu Ysgolion Cyhoeddus Boston ac wedi graddio oddi yno.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk