Llwyddiant cyflogaeth i raddedigion Y Drindod Dewi Sant


06.07.2018

Heddiw (5ed o Orffennaf) derbyniodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei chanlyniadau cyflogaeth gorau erioed yn arolwg Cyrchfan Ymadawyr o Addysg Uwch (DLHE).

Public Service

Mae data a ryddhawyd heddiw ar gyfer pobl a adawodd addysg uwch yn 2016/17 yn dangos bod 96.8% o raddedigion gradd gyntaf amser-llawn y brifysgol mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. Mae canlyniad y Brifysgol yn 2.2% yn uwch na chyfartaledd y DU ac yn gosod y Brifysgol yn gydradd 27ain yn y DU ac yn gydradd 2il yng Nghymru. Mae'r Brifysgol hefyd wedi dringo 28 o safle o’i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Yn ogystal, mae’r brifysgol yn croesawu ei chanlyniadau ar gyfer ymadawyr rhan-amser israddedig. Mae'n dangos bod 100% o’r  rhai hynny a astudiodd ar gyfer graddau cyntaf a dyfarniadau israddedig eraill ac sydd wedi gadael yn gweithio neu'n astudio ymhellach. Mae hyn wedi gosod y Brifysgol yn gydradd gyntaf yn y DU a Chymru ar gyfer y ddau gategori.

construction

teaching

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt ar gyfer Profiad Myfyrwyr:

“Mae canlyniadau'r arolwg hwn i’w groesawu’n fawr ac yn adlewyrchu ansawdd yr addysgu a'r gefnogaeth a gynigir i'n myfyrwyr yn ogystal â ffocws y Brifysgol ar roi'r cyfle gorau i’n holl fyfyrwyr i sicrhau cyflogaeth a datblygu sgiliau trosglwyddadwy.

Mae gan y Drindod Dewi Sant ymagwedd gymhwysol, sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth.  Mae hyn yn cynnwys profiad gwaith ymarferol, cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith, ymagweddau arloesol a arweinir gan fyfyrwyr a dosbarthiadau meistr blaengar a ddarperir gan weithwyr proffesiynol blaenllaw ac academyddion. Mae'r holl gyrsiau wedi'u cynllunio i sicrhau bod gan fyfyrwyr y nodweddion allweddol hynny y mae cyflogwyr yn eu dymuno gweld.

Mae cynnig addysg sy'n broffesiynol ac yn canolbwyntio ar gyflogaeth yn allweddol i genhadaeth y Brifysgol. Felly, rydym yn falch iawn gyda’r canlyniadau hyn heddiw.”

Mae arolwg Cyrchfannau Ymadawyr o Addysg Uwch (DLHE) yn cynnwys 152 o sefydliadau ac mae'n gasgliad blynyddol o ddata sy'n darparu gwybodaeth am weithgareddau ymadawyr addysg uwch a gasglwyd tua chwe mis ar ôl eu graddio.

new-designers2

Archaeology

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663