Llwyddiant i Dîm MCR yn Castle Combe


23.07.2018

Mae tîm rasio'r Drindod Dewi Sant a arweinir gan fyfyrwyr wedi llwyddo unwaith eto i gyrraedd y podiwm ar gylchffordd Castle Combe.

Podium

Daeth y tîm yn 2il mewn penwythnos prysur o rasio ar y trac enwog yn Wiltshire, am y 5ed tro y tymor hwn.

Dywedodd llefarydd ar ran y tîm: “Roedd yn rhaid i Tim [y gyrrwr] fod yn effro wrth lapio ceir o’i flaen ond ni welodd unrhyw arwydd o her o’r tu ôl iddo.  Roedd yn fuddugoliaeth gadarn i Tom Stoten, ond roedd yn orchest hefyd i Dîm MCR. Dyfarnodd y clwb y wobr ‘Gyrrwr y Dydd’ i Tim, i goroni penwythnos ardderchog.

“Cafodd Team MCR bleser mawr o gyrraedd y podiwm unwaith eto'r tymor hwn. Mae’r tîm yn edrych ymlaen at y 3 ras sy’n weddill, a gynhelir yn Brands Hatch yng Nghaint, ac yn gobeithio ychwanegu at eu safleoedd podiwm!”

Team MCR car

Ni fu’r penwythnos heb ddrama, wrth i'r tîm wynebu’r penderfyniad anodd a ddylid newid y teiars ai peidio. Dyma nhw’n egluro: “Roedd y rowndiau cymhwyso ar ben a mannau gwastad ar bob un o’r pedwar teiar wedi i’r car droelli yn ystod y rowndiau rhagarweiniol. Mae Tîm MCR yn defnyddio cwota penodol o deiars bob tymor, yn seiliedig ar eu cyllideb. Gyda 3 ras yn weddill ar y calendr, dim ond 1 set newydd o deiars oedd ar gael. Gwnaethon ni’r penderfyniad i newid y teiars oedd wedi’u difrodi am set newydd.”

Prosiect i fyfyrwyr yw Tîm MCR i ddatblygu, cynnal a chadw a rhedeg car rasio prototeip chwaraeon mewn pencampwriaeth genedlaethol yn erbyn timau proffesiynol. Mae’r tîm yn cystadlu ym mhencampwriaeth lawn y Deyrnas Unedig gan rasio mewn lleoliadau megis Silverstone, Brands Hatch ac Oulton Park. Mae’r tîm yn cynnwys myfyrwyr peirianneg a rheolaeth o bob lefel astudio. Mae'n gweithredu o Ysgol Peirianneg y Brifysgol, sy'n credu'n gryf bod cynnig cwrs peirianneg gymhwysol sy’n cael ei gefnogi gan brosiectau a gweithgareddau ymarferol yn arwain at raddedigion mwy cyflogadwy. Yn rhan o’r strategaeth hon mae’r ysgol yn cefnogi tîm rasio dan arweiniad myfyrwyr, Tîm MCR.

Mae Ysgol Peirianneg y Drindod Dewi Sant yn rhan o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Brifysgol, cyfadran amlddisgyblaethol, seiliedig ar bynciau STEM, yn Abertawe  sy'n cwmpasu pensaernïaeth, peirianneg fodurol, beiciau modur a chwaraeon moduro, adeiladwaith, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth amgylcheddol, logisteg a pheirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu.

Team MCR car

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk