Llyfr plant dwyieithog i’r dyfodol


12.06.2018

Mae myfyriwr o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod  Dewi Sant wedi creu llyfr dwyieithog sy’n defnyddio realiti estynedig sy’n dod â’r stori’n fyw.

Dylan in library

Enw’r myfyriwr yw Dylan Morris ac mae wedi datblygu’r gwaith hwn ar gyfer elfen y Prosiect Mawr yn y rhaglen BA Y Celfyddydau Digidol.  Mae’r stori’n llyfr lluniau i blant am fachgen ifanc o’r enw Ray sy’n gwneud ffrindiau â robot.  Mae llyfr Dylan yn ddwyieithog ac mae’n defnyddio'r datblygiadau diweddaraf ym maes rhyngwynebau Realiti Estynedig.  Datblygodd a thynnodd Dylan yr holl ddarluniau ac mae llawer ohonynt mewn gwirionedd yn ‘glyffiau’, sef marcwyr sy’n ennyn ymateb pan gânt eu sganio.  

Y syniad yw y bydd rhiant yn eistedd ac yn darllen gyda’i blentyn, yn sganio’r glyffiau hyn gyda’i ffôn neu lechen ac yn gwylio’r cymeriad yn dod yn fyw ac yn symud ar draws y dudalen.  Cynhwysir cyfarwyddiadau llawn ac arwyddion eglur, gan wneud y llyfr yn hygyrch a hawdd ei ddefnyddio.  Mae’r llyfr ar ffurf y gellir ei hargraffu ac mae ganddo’i god ISBN a’i gyhoeddwr ei hun.

Dylan reading book

Meddai Dylan:  “Pan ges i’r syniad yn gyntaf, doeddwn i ddim yn meddwl y byddai’r cyntaf o’i fath yn y byd ond wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen yn ystod y cyfnod cynhyrchu, sylweddolais i fod dimensiwn newydd i’w gael i adrodd stori.  Mae’r dyddiau pan fyddai rhieni ddim ond yn darllen i’w plant wedi mynd - bellach gallan nhw ddod â’r lluniau a’u dychymyg yn fyw.  Mae amser stori newydd gwrdd â’i bartner i’r dyfodol.  Mae potensial gan hwn i ymestyn y tu hwnt i ddemograffeg plant.  Ffordd gyfoes i oedolion ddysgu iaith newydd efallai.”

Meddai John Hill, Uwch Ddarlithydd:  “Mae Dylan wedi cymryd pob cyfle y mae’r Drindod Dewi Sant wedi’i gynnig iddo gan ddatblygu prosiect terfynol y gall yntau a’r Brifysgol ymfalchïo ynddo.  Fel ei diwtor, rwyf wrth fy modd fy mod wedi bod yn dyst i’w ddatblygiad dros y tair blynedd ddiwethaf - fel artist digidol, fel person ac fel cyfrannwr sylweddol yn y dyfodol i economi wybodaeth Cymru.  Da iawn Dylan."

Deellir bod hwn y cyntaf o’i fath yn y byd yn wir; llyfr dwyieithog Cymraeg / Saesneg, llyfr lluniau wedi’i anelu at blant 4 i 8 oed, gan ddefnyddio technoleg Realiti Estynedig.  Mae Dylan yn bwriadu parhau â’i astudiaethau ar lefel MA a bydd yn codio'i weinydd Realiti Estnedig ei hun ac yn datblygu mwy o lyfrau yn y gyfres Ray a Mo.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk