Mae Academi Llais Rhyngwladol Cymru yn croesawu Wynne Evans


07.06.2018

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth ei fodd yn croesawu tenor enwog Cymraeg a chyflwynydd radio Wynne Evans.

Wynne and Joelene

Fe berfformiodd mewn cyngerdd gyda myfyrwyr o Academi Llais Rhyngwladol Cymru, a oedd yn rhoi eu perfformiad terfynol yng Nghaerdydd cyn cwblhau eu graddau meistr.

Meddai Cyfarwyddwr Rhaglen a Rheolwr yr Academi Dave Taylor: "Roedd hi'n bleser mawr i groesawu Wynne i'n cyngerdd yng Nghaerdydd. Mae Wynne yn berfformiwr gwych gyda gyrfa nodedig y tu mewn a'r tu allan i'r tŷ opera. Roedd yn fraint i'n myfyrwyr i ganu ochr yn ochr â chanwr mor ddawnus a charismatig! "

Ganed Wynne Evans yn Ne Cymru ac mae wedi dod yn enw cartref fel Gio Compario. Aeth ei albwm gyntaf A Song in My Heart i rif 1 yn y siartiau clasurol. Mae'n gyflwynydd rheolaidd ar BBC Radio Wales a Classic FM. Eleni, fe'i hanrhydeddwyd gan yr Eisteddfod gyda theitl Gorsedd y Beirdd.

Mae ei ymddangosiadau gweithrediadol wedi ei gymryd i dai opera mawr yn y DU a thramor. Mae'n perfformio'n rheolaidd yn Covent Garden y Royal Opera House, lle mae ymrwymiadau mwyaf diweddar a dyfodol yn cynnwys Vakula yn The Tsarina's Slippers, Mayor yn Anna Nicole, a Scaramuccio yn Ariadne auf Naxos. Fel prif denor gydag Opera Cenedlaethol Cymru roedd ei nifer o rolau yn cynnwys Duca yn Rigoletto, Rodolfo yn La Bohème, Alfredo yn La Traviata, a Tamino yn The Flute Magic. Mae wedi ymddangos ledled y DU, gyda chwmnïau fel Opera North, English National Opera, Scottish Opera, Classical Opera Company, Chelsea Opera Group, Opera Northern Ireland, Glyndebourne Festival, a Almeida Opera. Bydd ymddangosiadau operatig yn y dyfodol yn ei gymryd yn ôl i Opera Cenedlaethol Cymru, yn ogystal ag i Opéra de Lyon, ac Opera Grange Park.

Wedi’i sefydlu gan Dennis O’Neill, a bellach yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae Academi Llais Ryngwladol Cymru yn cynnig amgylchedd arbenigol ac unigryw i artistiaid ifanc weithio ynddo gyda rhai o dechnegwyr llais, hyfforddwyr, arweinwyr blaenllaw gwadd a sêr rhyngwladol gorau’r byd opera. Mae’n un o brif athrofâu’r byd sy’n paratoi artistiaid newydd ar gyfer natur newidiol y diwydiant perfformio operatig.

Yn 2017, lansiodd yr Academi ei rhaglen israddedig gyntaf. Mae’r cwrs BA Astudiaethau Llais yn rhaglen alwedigaethol ddwy flynedd ddwys a arweinir gan y diwydiant. Fe’i cynlluniwyd i baratoi cantorion ifanc ar gyfer hyfforddiant proffesiynol pellach drwy roi iddynt yr hyfforddiant lleisiol, sgiliau iaith, crefftwriaeth, crefft lwyfan a sgiliau galwedigaethol sydd eu hangen arnynt i adeiladu gyrfa yn y diwydiant.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk