Mae Amy Murphy eisiau gweld mwy o fenywod yn gwneud gwyddoniaeth


22.01.2018

Roedd Amy wrth ei bodd â'i gyrfa’n uwch dechnegydd mewn Labordy Niwrowyddoniaeth. Ond teimlai ers tro fod rhywbeth ar goll.

Amy Murphy headshot

Mae Amy wrthi’n hyfforddi’n athrawes bywydeg uwchradd. Gwnaeth y penderfyniad pan sylweddolodd ei bod hi am newid trywydd o’i gyrfa lwyddiannus yn dechnegydd labordy. Meddai Amy: “Roedd rhai agweddau ar y swydd yn braf iawn ond roedd rhywbeth ar goll. Doeddwn i ddim yn gwbl fodlon. Roeddwn i’n mwynhau’r sesiynau tiwtora a chynnal dosbarthiadau, felly penderfynais i newid fy ngyrfa a mynd yn athrawes.”

Ei brwdfrydedd hi o blaid gwyddorau biolegol a ysbrydolodd ei phenderfyniad i ddewis bywydeg. Meddai: “Mae nifer o resymau pam y dewises i yrfa ddysgu mewn gwyddoniaeth – roedd yn ddewis amlwg oherwydd fy ngwybodaeth a’m hawch am y pwnc. Hefyd, fy awydd personol i weld mwy o fenywod yn gwneud gwyddoniaeth. Rwy’n credu bod awch am bwnc yn dechrau’n ifanc.”

Er gwaethaf ei hyder, roedd newid gyrfa’n parhau’n benderfyniad anodd.  Meddai: “Er fy mod i wrth fy modd yn yr ystafell ddosbarth ac yn methu â gweld sut y galla i wneud unrhyw beth arall, mae’n amhosibl pwysleisio’n ddigon cryf nad cwrs i'r gwangalon yw hwn, na phobl sy’n chwilio am swydd fach hawdd rhwng 9 a 5.” Yn ffodus i Amy, mae ganddi’r profiad yn gefn iddi pan fydd pethau’n mynd yn anodd. “Ychydig cyn dechrau’r cwrs, es i weithio’n oruchwyliwr a theimlo fy mod i wedi cael bedydd tân. Roeddwn i wrth fy modd ac yn gwybod fy mod i wedi gwneud y penderfyniad iawn.” 

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk