Mae Brendan Burns o Goleg Celf Abertawe yn arddangos ei waith yng Nghaeredin ac Efrog Newydd.


07.06.2018

Cynhelir arddangosfa bwysig o weithiau diweddar gan Brendan Burns, Uwch Ddarlithydd mewn Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac arlunydd o fri rhyngwladol, yn Oriel Open Eye, Caeredin, yn sgil cydweithredu cyffrous ag Oriel Osborne Samuel.

Ac yntau wedi’i leoli yn ne Cymru, perthynas agos Brendan ag arfordir Sir Benfro sydd wedi ysbrydoli cyfres fawr a pharhaus o baentiadau, ac arddangosir detholiad ohonynt yn ei arddangosfa unigol gyntaf yn Open Eye.  Arddangosir cyfanswm o 20 paentiad ar liain tan 25 Mehefin.  

Hefyd bydd yn arddangos cyfres o baentiadau yn Oriel Rosenberg & Co yn Efrog Newydd yn ystod misoedd Mehefin a Gorffennaf 2018.  Teitl yr arddangosfa yw Five Contemporary Artists.

Mae Brendan hefyd wedi’i gomisiynu i ymweld â Chaliffornia a gwneud gwaith i gasglwr Americanaidd a Phrydeinig yr haf yma.

Astudiodd Brendan Gelf Gain yng Ngholeg Celf Caerdydd (1981 – 1985), gan ymgymryd â chwrs ôl-raddedig mewn arlunio yn Ysgol Gelf Slade, Coleg Prifysgol Llundain (1985 – 1987). Enillodd y Fedal Aur mewn Celf Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 1993 a 1998, ac Artist y Flwyddyn Cymru yn 2000 a 2003.

Mae wedi arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys yn America, Ffrainc, Gwlad Belg, Awstralia a Sbaen.  Mae’i arddangosfeydd unigol yn cynnwys Flow & Pulse Rosenberg & Co, Efrog Newydd (2016); Gesture | Glimpse | Memory Oriel Osborne Samuel, Llundain, (2015); Influere, Oriel Tirluniau Oriel y Parc, Tyddewi; Tidal Oriel Davies, y Drenewydd (2005); Not the Stillness Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Oriel Clwyd ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd (2002); As well as Being… Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, Oriel Tŷ Turner, Caerdydd (1999).

Mae wedi arddangos yn eang mewn arddangosfeydd grŵp, yn cynnwys A Different Medium, Rosenberg & Co (2018); The Armory Modern, Efrog Newydd, Oriel Osborne Samuel a Rosenberg & Co, (2017, 2016 a 2015) a Masterpiece, Oriel Osborne Samuel (2015/16/17).

Cedwir ei waith mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus yn cynnwys Amgueddfa Cymru, Ymddiriedolaeth Derek Williams, Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru, A Fundacion Casa Museo ‘A Solaina’ de Pilono, Sbaen a Chymdeithas Celfyddyd Gyfoes Prydain (Becwêdd Tom Bendhem), America, Awstralia, Tsieina, yr Iseldiroedd, Hong Kong, Kuwait, Mecsico, y Swistir, Taiwan a’r Emiraethau Arabaidd Unedig.

Cwblhaodd Brendan ei PhD ‘Shadow into Parent Light: Beyond Pembrokeshire, beyond Landscape’ yn 2011.  Mae ei gyhoeddiadau’n cynnwys Glimpse sy’n cynnwys traethodau gan Mel Gooding, Tony Curtis, Sally Moss ac Anne Price-Owen; 2012;  Into Painting gan David Alston a Mel Gooding a gyhoeddwyd gan Seren yn 2008.

Fe’i cynrychiolir gan Oriel Osborne Samuel, Llundain a Rosenberg & Co, Efrog Newydd.

Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld

Coleg Celf Abertawe

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk