Mae Catrin yn awyddus i ysbrydoli eraill i astudio dramor


23.01.2018

Roedd Catrin yn ddigon lwcus i astudio dramor yn rhan o’i gradd israddedig. Bellach mae hi am helpu eraill i sicrhau’r un profiadau anhygoel.

Headshot of Catrin

Graddiodd Catrin gyda BSc (Anrh) mewn Daearyddiaeth gydag Astudiaethau Rhyngwladol, lle’r oedd hi’n ddigon ffodus i deithio’n helaeth. Daeth hi’n syth i’w hyfforddiant dysgu o’i hastudiaethau israddedig, ac mae hi’n edrych ymlaen at gymhwyso’n athrawes daearyddiaeth mewn ysgolion uwchradd. Meddai Catrin: “Roedd gen i ddiddordeb mewn daearyddiaeth erioed, ond cynyddodd yr awch yn sylweddol pan ges i gyfle i astudio dramor. Fel athro, dwi’n awyddus i ysbrydoli eraill i gael yr un cyfleoedd â mi. Daearyddiaeth yw dealltwriaeth o’r byd rydyn ni’n byw ynddo, felly mae athrawon daearyddiaeth yn hanfodol ar gyfer grymuso pobl ifanc â’r wybodaeth hon.”

Bellach mae Catrin yn edrych ymlaen at ei hail leoliad ac yn gobeithio y bydd mor llwyddiannus â lleoliad ei semester cyntaf. Meddai: “Mae fy mentor i’n gefnogol iawn ac yn arbenigwr yn ei faes.  Mae’n fraint cael rhannu ei wybodaeth. Mae treulio amser mewn amrywiaeth o ysgolion mor heriol ag yw’n fuddiol. Rwy’n teimlo fy mod i wedi cael fy rhoi ar ben ffordd i ddechrau ar y proffesiwn, ac yn barod ar gyfer yr heriau sydd i ddod.  Mae’n waith caled, dwys iawn, ond mae’n werth yr ymdrech.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk