Mae cynfyfyriwr Coleg Celf Abertawe yn arddangos eu gwaith gwydr trwy apwyntiad Brenhinol


15.06.2018

Mae Holy Well Glass yng Ngwlad yr Haf yn un o'r stiwdios mwyaf blaenllaw ym Mhrydain ym maes cadwraeth gwydr, gan ymgymryd â llawer o brosiectau â phroffil uchel yn rhai o’n hadeiladau hanesyddol mwyaf nodedig.  

Mae’u comisiwn diweddaraf braidd yn wahanol i brosiectau maent wedi bod yn gysylltiedig â nhw yn y gorffennol.  Gofynnwyd i'r stiwdio ddylunio set o ddrysau gwydr i’r Capel Brenhinol, Parc Mawr Windsor.  Rhoddodd y cyfarwyddwr, Steve Clare, y dasg o lunio cynnig ar gyfer y cynllun i’r cyn-fyfyrwyr Gwydr o Goleg Celf Abertawe, Sarah Knighton y dylunydd a Gemma Curtis y cyd-grëwr, sydd ill dwy wedi bod yn gweithio i’r stiwdio ers iddynt raddio.

Roedd cynllun Sarah yn cynnwys llinellau a ddewiswyd yn ofalus o’r emyn “Immortal, invisible, God only wise”, sy’n llifo ar draws ac i lawr y ddau ddrws.  Ategir y testun gan fanylion dylunio a gymerwyd o esiamplau pensaernïol a deiliant brodorol Prydeinig, gan ychwanegu elfennau gwydr cast wedi’u bondio â’r arwyneb.  Mae monogramau brenhinol ei Mawrhydi’r Frenhines ac Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip yn eistedd ar y gwaelod, ac mae cefndir deiliog monogramau'r Tywysog Philip yn adlewyrchu’i rôl fel Ceidwad Parc Mawr Windsor.  Gyda phrosiect ar y raddfa hon, roedd angen cyfleusterau ar dîm Holy Well a allai ddarparu ar gyfer maint y drysau.  Mae cyfarpar a lle o’r fath gan yr Adran Gwydr, Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant ac roeddynt yn hapus i wahodd eu cyn-fyfyrwyr yn ôl i’ adran i ddefnyddio’r cyfleusterau.  Roedd hyn hefyd yn gyfle gwych i’r myfyrwyr cyfredol brofi cynhyrchu briff byw, ac “ysbrydoledig” oedd un o’r sylwadau a gafwyd ganddynt.  Mae'n ffantastig gweld cyn-fyfyrwyr Abertawe yn gwneud gystal ac mae’n profi bod digonedd o gyfleoedd i raddedigion ddod ymlaen yn dda ar ôl y Brifysgol.   Bellach mae’r drysau wedi’u gosod yn y Capel Brenhinol ac yn edrych yn urddasol yn eu lleoliad brenhinol.   

                                                                 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk