Mae dysgu yn talu ar ei ganfed pan fydd Thomas yn yr ystafell ddosbarth


26.01.2018

Roedd Thomas wedi gwneud gyrfa iddo ei hun yn uwch reolwr eiriolaeth i elusen sy’n helpu pobl gydag anableddau. Fodd bynnag, roedd wedi ei holi ei hun ers tro ai dysgu fyddai’r proffesiwn iawn iddo ef, felly yn 2017 dyma fe’n dechrau ar gwrs TGAU mewn Hanes Uwchradd.

Headshot of Thomas

Meddai Thomas:  “Teimles i fod rhaid i mi roi cynnig arni nawr, neu byddwn i byth yn gwneud. Bu’r profiad ges i yn Y Drindod Dewi Sant a’m hysgolion lleoliad yn anhygoel. Mae tiwtoriaid y cwrs yn gefnogol dros ben ac rydw i wedi dysgu llawer ers mis Medi. Fel athro, gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn ac mae’n hyfryd creu perthynas gadarnhaol â’r genhedlaeth nesaf.”

Er bod ganddo gefndir mewn maes heriol, daeth  Thomas ar draws rhwystrau ar hyd y ffordd. “I mi yr her fwyaf gyda’r cwrs oedd y llwyth gwaith, sy’n mynd â llawer o ymdrech. Ond mae’n talu ar ei ganfed pan fyddwch chi yn yr ystafell ddosbarth!”

Fodd bynnag, roedd rhaid i Thomas ei baratoi ei hun er mwyn cwblhau’r cwrs ac roedd wedi cynilo rhywfaint o arian i’w alluogi i gwblhau ei astudiaethau. “Mae’n anodd iawn symud o swydd sefydlog sy’n talu’n dda, i gwrs hyfforddi tebyg i hwn, yn enwedig i fyfyriwr aeddfed gyda theulu. Fodd bynnag, mae wedi bod yn brofiad anhygoel. Ewch amdani os gallwch chi!”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk