Mae Gabrielle yn gwybod y gallai athro da wneud gwahaniaeth enfawr


24.01.2018

Ni fu taith Gabrielle i’w hyfforddiant dysgu yn un hawdd iawn bob tro. Ond mae wedi dysgu llawer am beth sy’n gwneud athrawes dda.

Headshot of Gabrielle

Dywedodd Gabrielle y byddai ei gyrfa’n athrawes mathemateg wedi bod yn hollol amhosibl oni bai am fewnbwn ei hathrawes ysgol uwchradd. “Ces i radd ‘D’ y tro cyntaf i mi sefyll arholiad AS mewn Mathemateg. Roeddwn i’n siomedig dros ben. Argyhoeddodd fy athro mathemateg fi y gallwn i wneud yn well a gyda’i help a’i anogaeth ef, dyma fi’n ailsefyll yr arholiad. O ganlyniad, llwyddes i fy arholiadau Safon Uwch a mynd i’r brifysgol. Yn 2017, ces i radd Dosbarth Cyntaf mewn Mathemateg.”

Yr hyn a ddysgodd Gabrielle o’i phrofiad oedd y gallai athro da wneud gwahaniaeth enfawr ac mae hi’n edrych ymlaen at gael cyfle i ysbrydoli pobl ifanc eraill, yn yr un modd ag y cafodd hithau ei hysbrydoli gan ei hathro mathemateg. Meddai: “Yn bennaf, ysbrydoliaeth fy athro ysgol uwchradd a roddodd hwb i mi ar y ffordd. Roedd e’n galonogol, yn gadarn, ond yn ymarferol, a dyna'r math o athro yr hoffwn innau fod. Mae mathemateg yn bwnc mor ddifyr sy’n rhoi teimlad enfawr o gyflawniad i chi. Rwy’n credu’n gryf ei bod hi’n bosibl i bawb ei wneud!”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk