Mae gan Sarah Mosey genhadaeth benodol: ysbrydoli rhagor o ferched i ymddiddori mewn Ffiseg


25.01.2018

Gwnaeth Sarah radd israddedig mewn Peirianneg Deunyddiau a mwynhaodd yrfa lwyddiannus yn gweithio mewn labordai peirianneg yn ne Cymru.

Headshot of Sarah

Cymerodd hoe i fagu ei phlant, ac yn ystod y cyfnod hwnnw dilynodd nifer o wahanol lwybrau gan gynnwys swyddi manwerthu a gweithio’n ofalwr. Fodd bynnag, ei gwaith gwirfoddol pan oedd hi’n Arweinydd Geidiaid a wnaeth iddi ystyried gyrfa’n athrawes ysgol uwchradd. Meddai Sarah: "Mae Ffiseg y wych!  A does dim digon o fenywod mewn ffiseg. Mae arbrofion hwyl a gweld beth sy’n digwydd – mae'n debyg i hud a lledrith ac yn waelodol i bopeth.”

Bellach mae Sarah yn edrych ymlaen at ysbrydoli merched i ddilyn gyrfa mewn Ffiseg. Meddai: “Rydw i am ddenu mwy o ferched i wneud ffiseg a gwneud gweithdai gyda Geidiaid sy’n edrych ar wyddoniaeth a pheirianneg. Mae’n anodd gweithio gyda phlant, ond mae hefyd yn werth chweil. Roedd y myfyrwyr yn fy lleoliad diwethaf yn rhyfeddol, ces i fy siomi o’r ochr orau! Rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod â phobl newydd a chael profiad ysgol newydd.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk