Mae Georgia eisiau gweld celfyddydau ar waith yn y dosbarth


25.01.2018

Cymerodd Georgia ran yn y cynllun Celfyddydau ar Waith a hwn a’i hysbrydolodd hi i fynd yn athrawes.

Headshot of Georgia

Roedd gradd israddedig Georgia ym maes Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau, a chwblhaodd hon yn Y Drindod Dewi Sant. Cymerodd ran yng nghynllun Celfyddydau ar Waith y brifysgol. Trwy'r cynllun hwn, bu’n gweithio gyda thair gwahanol ysgol uwchradd leol i baratoi prosiectau ffotograffiaeth, lle’r oedd modd iddi rannu’r wybodaeth a'r arbenigedd yr oedd hi’n eu dysgu trwy eu hastudiaethau. Mwynhaodd hi’r profiad gymaint nes gwneud iddi feddwl mai addysgu fyddai’r yrfa ddelfrydol iddi hi.

Aeth yn ei blaen i fynd yn Ymarferydd Creadigol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, lle gweithiai gyda myfyrwyr ysgolion cynradd i archwilio ffyrdd creadigol o ddysgu. Treuliodd hefyd amser yn gweithio’n gynorthwyydd addysgu mewn ysgol uwchradd.

Er gwaetha’r holl brofiadau sydd ganddi, mae’r cwrs TAR yn parhau’n her i Georgia. Meddai: “Rwy’n mwynhau’r cwrs hyd yn hyn a ches i brofiad cadarnhaol dros ben yn ystod fy lleoliad cyntaf. Dyma ni’n dechrau’n syth ar gynllunio gwersi a dyna syndod oedd sylweddoli bod angen cymaint o adnoddau ar gyfer un wers. Ond roedd yn dal i fod yn brofiad anhygoel ac rydych chi’n cael dysgu sut mae eraill yn mynd ati, ac yn dysgu syniadau wrth fynd ymlaen. Rwy ar bigau’r draen i ddechrau fy lleoliad nesaf a gweld pa heriau fydd yn dod.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk