Mae Rosie eisiau creu rhaglenni dogfen am archeoleg a hanes


06.07.2018

Roedd Rosie Nye, un o raddedigion y Drindod Dewi Sant mewn Archaeoleg, yn gwybod ei bod am astudio pwnc a bod yn archeolegydd o oedran ifanc iawn.

Ffilmiodd Rosie raglen ddogfen ar Bentref Tyneham fel rhan o'i thraethawd hir sydd wedi cael ei derbyn ar gyfer gŵyl ffilm yn Llundain.
 
Dywedodd Rosie: "Dechreuodd y diddordeb mewn archaeoleg pan oeddwn tua phum mlwydd oed pan aeth fy rhieni'n â mi i ddiwrnod archeoleg yn un o'r cestyll cyfagos. Ers hynny ac ers i mi gael y cyfle cyntaf i gloddio ar safle, rwyf wedi bod wrth fy modd. Mae rhywbeth arbennig am fod y person cyntaf i gydio mewn hen arteffact sydd yn gannoedd neu hyd yn oed filiynau o flynyddoedd oed - mae hynny'n anhygoel. Roeddwn i eisiau gallu datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn archeolegydd llwyddiannus ac roedd y cwrs hwn yn y Drindod Dewi Sant yn ymddangos fel yr un gorau i mi."
 
"Mae'r cwrs wedi fy helpu i ddatblygu fy sgiliau archeolegol i safon uchel iawn. Mae'r berthynas waith agos rydych chi'n ei datblygu gyda’r darlithwyr wiry n eich cynorthwyo i ddarganfod y maes o fewn y byd archaeoleg sydd fwya’ o ddiddordeb i chi - archaeoleg fodern yw’r maes hwnnw i mi. Rwyf wedi gwneud rhai o'm ffrindiau gorau yn astudio archaeoleg yn y Drindod Dewi Sant, Llambed."
 
Cred Rosie bod y cyfle i greu rhaglen ddogfen am ei thraethawd hir a'r anogaeth y mae wedi’i gael yn y brifysgol, wedi ei gwneud hi hyd yn oed yn fwy penderfynol i fod yn gynhyrchydd rhaglenni dogfen.
 
Ychwanegodd Rosie: "Rydw i wedi gallu creu cysylltiadau gwerthfawr trwy gyn-fyfyrwyr a darlithwyr sydd wedi bod yn fuddiol iawn i mi.  O fis Medi, byddaf yn astudio MA mewn Cyfarwyddo Ffilm a Theledu gyda'r gobaith, ar ôl i mi gwblhau fy MA, greu rhaglenni dogfen, yn benodol am archeoleg a hanes."

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk