Mae tîm Orthrus yn dathlu cychwyn llwyddiannus i'r tymor rasio


15.06.2018

Mae Tîm Orthrus o’r Drindod Dewi Sant yn dathlu ras ffordd lwyddiannus wrth i’r tymor gychwyn ar Ynys Manaw.  

Isle of Man montage

Y digwyddiad hwn oedd y ras ffordd gyntaf i’r tîm dan arweiniad myfyrwyr sy’n cyfuno eu brwdfrydedd am rasio â’u hastudiaethau yn yr Ysgol Peirianneg yn y Drindod Dewi Sant.  

Mewn datganiad grŵp, meddai’r tîm:  “Roedd ein ras ffordd gyntaf yn llwyddiant mawr! Ac yntau wedi treulio llawer o amser yn dysgu’r gylchffordd ymlaen llaw, roedd Sam yn gyfforddus iawn gyda phopeth ar unwaith ac yn gallu canolbwyntio ar y rasio. 
Yn y ras gyntaf roedd Sam yn rhedeg yn y 10fed lle ond ar lap 5 torrodd gwifren fach gan achosi i’r peiriant dorri allan a bu rhaid i Sam dynnu allan o'r ras.

“Gweithiodd y tîm yn gyflym iawn i ddod o hyd i’r nam ac roedden nhw wedi ei drwsio, a’r beic yn barod i fynd ymhen 20 munud.  Aeth ras 2 gystal ag y gallen ni fod wedi gobeithio gyda Sam yn gorffen yn y 12fed lle ac ef oedd y newydd-ddyfodiad 2il gyflymaf, gan osod cyflymder o 101mph y lap ar gyfartaledd, sy’n gyflymder anhygoel i rywun sy’n newydd i’r ras!

“Cawson ni i gyd amser anhygoel ac rydym ni i gyd yn edrych ymlaen at fod yn ôl ymhen mis am ddigwyddiad llawn Southern 100.  Diolch yn fawr iawn i’n noddwyr am ein helpu i gyrraedd fan hyn!”

Sefydlwyd Orthrus Racing gan y myfyrwyr Alex Brannovic-Jones, Jordan Ballantyne a Matthew Powell o’r Drindod Dewi Sant.  Wedi prynu Suzuki SV650 a gyda llawer o waith caled ac ymroddiad, datblygon nhw’r beic modur yn beiriant rasio cystadleuol.  

Roedd eu cyd-fyfyriwr Sam Mousley wedi rasio i’r tîm yn 2016 gan orffen ar y podiwm 7 gwaith ac yn y deg uchaf 16 gwaith ym Mhencampwriaeth Clwb Rasio Ffordd Gogledd Swydd Gaerloyw, gan gynnwys gorffen yn 1af ddwywaith ac yn 2il ddwywaith.  Gorffennon nhw’r tymor gan ddod yn 2il yn y ras Stocktwins gyda Thundersport GB, y gyfres rasio fwyaf cystadleuol o dan Uwch-feiciau Prydeinig.

Mae’r tîm yn gyfan gwbl dan arweiniad myfyrwyr. Yn 2016 roedd yn cynnwys 7 myfyriwr ac mae wedi ehangu i fwy nag 20 myfyriwr yn gweithio ar dri beic rasio.  Mae’r holl fyfyrwyr ar y rhaglenni BEng Peirianneg Beiciau Modur a BEng Peirianneg Chwaraeon Moduro, gan amrywio o’r flwyddyn gyntaf i’r flwyddyn olaf.  Datblygwyd y brandio i’r tîm gan Michael Catherall, myfyriwr BA Hysbysebu a Dylunio Brandiau o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant.   

Mae hyn yn enghraifft o sut mae’r tîm yn annog myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd a graddau i gymryd rhan mewn chwaraeon moduro, a’u bwriad yw mynd â’u hymgyrch i ymgysylltu â myfyrwyr ar draws y Brifysgol.

Eleni mae Matthew Powell a Joe Thomas yn rasio dau Suzuki SV650 yn y StockTwins ac mae Sam Mousley ar yr Yamaha R6 yn y dosbarth Cyn Genedlaethol 600.

Mae’r Ysgol Peirianneg yn rhan o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Brifysgol, sy’n gyfadran amlddisgyblaethol yn seiliedig ar y pynciau STEM ac wedi’i lleoli yn Abertawe.  Mae’n cwmpasu pensaernïaeth, peirianneg fodurol a chwaraeon moduro, adeiladwaith, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth amgylcheddol, logisteg a pheirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk