Mae tri myfyriwr Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant wedi ennill lleoedd mewn gweithdy tri diwrnod yn westeion i Canon yn "Visa pour l’Image” yn Perpignan, Ffrainc ym mis Medi.


12.07.2018

Mae tri myfyriwr Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant wedi ennill lleoedd mewn gweithdy tri diwrnod yn westeion i Canon yn "Visa pour l’Image” yn Perpignan, Ffrainc ym mis Medi.

 Visa pour l’Image yw prif Ŵyl Ryngwladol Ffotonewyddiaduraeth.  Mae’r ŵyl yn ddigwyddiad unigryw lle bydd y myfyrwyr yn ymuno â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac yn gweld y gwaith ffotonewyddiadurol gorau o bob rhan o’r byd mewn arddangosfeydd ar draws y ddinas.

Mae Kaylee Francis (Blwyddyn 1), Antonia Osuji (Blwyddyn 2) a Chloe Davies (Blwyddyn 3) ymhlith 25 o fyfyrwyr o’r DU a ddewiswyd a chânt gyfle i ddysgu sgiliau gan arweinwyr y diwydiant, rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol ym myd ffotograffiaeth a chael Llysgenhadon Canon i’w hysbrydoli ac adolygu eu portffolios.  Mae Visa pour l’Image yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i’r gymuned ffotograffiaeth gyfnewid syniadau creadigol, datblygu perthnasau newydd a mwynhau amrywiaeth o ddarlithoedd a seminarau diddorol.

Bydd pob myfyriwr yn teithio i Perpignan gyda Canon yn talu am ei docyn awyren, llety a phrydau bwyd.  Bydd y gweithgareddau a drefnir yn cynnwys teithiau tywys o gwmpas arddangosfeydd, gweithdai ymarferol, dangosiadau sgrin gyda’r hwyr a chyfleoedd i rwydweithio.

 Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant:  “Rydym ni wrth ein boddau bod Kaylee, Antonia a Chloe wedi ennill gweithdy tri diwrnod, gyda’r holl gostau wedi’u talu yn “Visa pour l’Image” yn westeion i Canon yn Perpignan, Ffrainc ym mis Medi.  Mae hyn yn dangos bod ein myfyrwyr yn arwain y ffordd ym maes ffotograffiaeth ac mae’n cryfhau ymhellach y cysylltiadau cryf sydd gan Goleg Celf Abertawe â diwydiant.”

Meddai Pennaeth Gweithredol Technoleg a Systemau Gwybodaeth Y Drindod Dewi Sant, James Cale: “Mae tîm Technoleg a Systemau Gwybodaeth y Drindod Dewi Sant yn falch iawn bod ein gwaith gyda Canon wedi arwain at y cyfle hwn i dri o’n myfyrwyr.  Pan benododd y Drindod Dewi Sant Canon yn gyflenwr o ddewis ar gyfer peiriannau MFD a Rheoli Argraffu, roedd yr agweddau a ychwanegai werth a oedd i’w cael o fewn y cais wedi gwneud argraff arnom ni ac mae’n wych gweld y rhain yn dwyn ffrwyth.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk