Mae'r Drindod Dewi Sant yn croesawu Cerys Matthews


01.05.2018

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i groesawu Cerys Matthews i agor yr arddangosfeydd haf Coleg Celf Abertawe.

thataway exhibition

Roedd y Gymraes, sy’n adnabyddus ym maes cerddoriaeth, ysgrifennu a darlledu ac sydd hefyd wedi sefydlu gŵyl diwylliant a cherddoriaeth, yn bresennol ar noson agoriadol yr arddangosfa Dylunio Graffig, a gynhaliwyd yn Theatr y Grand, Abertawe ar 4 Mai.

Mewn araith i’r gynulleidfa, meddai: “Mae’n fraint ac amrydedd i fod yna heno i helpu lansio arddangosfeydd gwaith blwyddyn olaf Coleg Celf Abertawe. Gwlad fach yw Gymru ond mae wedi cynhyrchu llawer o arlunwyr a phobl greadigol - mae felly gwlad braf i gymryd eich camau cyntaf i mewn i’r byd artistig felly croeso cynnes i chi gyd.”

Yr arddangosfa yw’r gyntaf mewn cyfres a gynhelir yn Abertawe i arddangos gwaith y myfyrwyr yn y coleg fel rhan o’u hasesiadau terfynol. Byddant ar agor i’r cyhoedd rhwng 18 Mai a 1 Mehefin. Ar ddiwedd eu cyfnod yn Abertawe, bydd yr arddangosfeydd yn teithio i Lundain lle cânt eu harddangos mewn lleoliadau ac arddangosfeydd o amgylch y ddinas.

Bydd yr ysgol yn cynnal saith arddangosfa i gyd, gan gynnwys darlunio, hysbysebu a dylunio brandiau, ffotograffiaeth a chelf gain, dylunio graffig, ffilm a theledu digidol, ac arddangosfa sy’n cynnwys gwaith myfyrwyr sy’n ymgymryd â graddau dylunio megis dylunio patrymau arwyneb, dylunio cynnyrch, dylunio modurol a dylunio trafnidiaeth, gwydr, animeiddio, a dylunio gêmau. Bydd gwaith myfyrwyr yn sioe raddio Hysbysebu a Dylunio Brandiau yn cael ei arddangos yn Ystafell Penderyn yn Stadiwm Liberty, Abertawe, tra bydd gwaith myfyrwyr Dylunio Graffig yn cael ei arddangos yn Adain y Celfyddydau, Theatr y Grand, Abertawe. Bydd y ddwy sioe hon yn agored i’r cyhoedd o 4 Mai ymlaen.   

Yna bydd yr arddangosfeydd yn gwneud eu ffordd i Lundain lle byddant yn cael eu harddangos yn yr arddangosfa i Ddylunwyr Newydd, digwyddiad blynyddol yn y diwydiant sy’n dod â gweithwyr proffesiynol ym maes dylunio at ei gilydd o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bydd myfyrwyr ffotograffiaeth hefyd yn gweld eu gwaith yn cael ei arddangos yn Oriel Copeland yn Peckham.

Ceir manylion am yr arddangosfeydd i gyd isod. I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â: artanddesign@uwtsd.ac.uk

thataway exhibition

Arddangosfeydd Abertawe:

Dinefwr: SA1 3EU

Hysbysebu a Dylunio Brandiau

Celf Gain

Dylunio Graffig

Y Celfyddydau Perfformio*

Ffotograffiaeth

BBC: SA1 5DT

Cerddoriaeth

Theatr y Grand: SA1 3QJ

Darlunio

ALEX: SA1 5DU

Animeiddio

Dylunio Modurol a Dylunio Trafnidiaeth

Ffilm a Theledu

Celf a Dylunio Sylfaen

Gwydr

Dylunio Cynnyrch

Dylunio Patrymau Arwyneb

211 Y Stryd Fawr: SA1 1PE

Rhaglenni Meistr*

Y Swigen Greadigol: SA1 3EW

Dylunio Gêmau

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk